Divjak Slobodan je citiran u 506 različitih publikacija i elektronskih medija.

Ukupno je pomenut 866 puta.

Njegovi radovi citirani su u 127 stranih publikacija.

Njegova knjiga Problem identiteta pomenuta je 120 puta, te je stoga, po svoj prilici, najcitiranija srpska knjiga iz oblasti filozofije posle Drugog svetskog rata.

Njegovi radovi citirani su u 28 doktorske disertacije i 2 magistarska rada, u 21 kod nas i 7 u inostranstvu. Autorska dela Slobodana Divjaka uvršćena su u obaveznu literaturu programskih studija 5 fakulteta u Srbiji i 5 u inostranstvu.

   

Slobodan Divjak, rekordna citiranost (Politika 27.7.2015)

rekordna citiranost Divjak Politika 27 7 2015 thumb
 1. Martin Klimke, Joachim Scharloth: 1968. in Europe, A history of Protest and Activism, 1956-1977.
 1. Dragoslav Bošković: „O istorijskim oblicima robne proizvodnje“, Student, 19. 4. 1978.
 1. Bogomir Kovač (Slovenija): „Nekateri sociofilozofski vidiki na Marxovo kritiko političke ekonomije“, Anthropos, ISSN 0587-516, 1980, let. številka. 3-4.
 1. Teorija in praksa, Narodna in univerzitetna knjižnica, letnik XX, številka. 2-3, Ljubljana, februar-marec, 1983.

*Rasprava o knjizi Slobodana Divjaka Roba i revolucija.

 1. Bogomir Kovač (Slovenija): „Kritika teorije socijalističkog samoupravnog načina proizvodnje“, Marksistička misao, ISSN 0350-639, 1984, leto br. 2.
 1. Martin Hajdeger: Bitak i vrijeme, Naprijed, Zagreb, 1985.

*U registru autora priloga o Martinu Hajdegeru, koji se nalazi unutar te knjige, navodi se i tekst Slobodana Divjaka o datom misliocu. Bibliografska jedinica br. 175, str. CLIII.

 1. Mirko Arsić i Dragan R. Marković: 68, Studentski bunt i društvo, Istraživački centar SSO Srbije, Beograd, drugo izdanje, Prosvetni pregled 1985.
 1. Karel Turza: Modernost na biciklu, Akademia Nova, Beograd, 1996.
 1. Zoran Vidojević (Institut društvenih nauka): Globalizacija demokratizacije i demokratizacija globalizacije, Nova srpska politička misao, 2000, vol. 7, br 3-4
 1. Antonić Slobodan, Višijevska Srbija, izdavač Čigoja štampa, 2001.
 1. BOŠ, Beogradska otvorena škola, PolitiKAS, Konrad Adenauer Stiftung.

*U okviru literature predviđene za obrazovni program ove škole PolitiKas – 2012 - nalazi se i knjiga Slobodana Divjaka Nacija, kultura i građanstvo, Službeni list, 2002.

 1. Tatjana Lazić: Savremena populistička politička kultura, Pregled, br. 3, decembar 2003, Sarajevo.
 1. Slobodan Antonić: Misionarska inteligencija u današnjoj Srbiji, nedeljnik Vreme, 6. 2003.
 1. Milan Brdar: Globalizacija i suverenizacija, Sociološki pregled, 2003, vol. 36, br. 1-2.
 1. Srđan Vrcan: O politici identiteta, Socijalna ekologija, Zagreb, vol. 12, 2003, no. 1-2.
 1. Tekst Slobodana Divjaka „Multikulturalizam i liberalizam“, koji je objavljen u časopisu Nova srpska politička misao 4/2003, I, postavljen je na sajt Yumpu, 2015.
 1. Miloš Knežević: Nadnacionalna iskušenja Evrope nacija, Dom kulture, Stari Grad, Bgd. juli Tekst je objavljen i u okviru zbornika Regionalni razvoj i integracija Balkana u strukture EU – balkanska raskršća i alternative, Filozofski fakultet – Univerzitet u Nišu, SVEN, Niš, 2004.
 1. Branislav Stevanović: Kultura i politika na Balkanu između primordijalizma i interkulturalnosti u: Modeli kulturne politike u uslovima multikulturnih društava na Balkanu i evrotranzicijskih procesa, priredio Ljubiša Mitrović. Filozofski Fakultet - Univerzitet u Nišu, Institut za sociologiju, SVEN, Niš, 2004.
 1. Tekst Slobodana Divjaka „Kulturno-etnički i politički identitet“, koji je objavljen u okviru zbornika Revolucija i poredak, Beograd, 2000, postavljen je na sajt Yumpu na engleskom jeziku.
 1. Nenad Daković: Osvrt na raspravu O dobrom nacionalizmu, Danas, 17-18. decembar, 2005.
 1. Dragana Zaharijevski: Represivne forme identifikacije kao odgovor na izazove globalizacije u: Kulturni i etnički identiteti u procesu globalizacije i regionalizacije Balkana, priredili Lj. Mitrović, D. Đorđević, D. Todorović, Filozofski fakultet u Nišu, Institut za sociologiju, Niš 2005.

.

 1. Branislav Stevanović: Organicizam, tradicionalizam i autoritarnost kao elementi etničkog i političkog identiteta Srba u: Kulturni i etnički identiteti u procesu globalizacije i regionalizacije Balkana, priredili Lj. Mitrović, D. Todorović, D. Đorđević, Filozofski fakultet u Nišu, Institut za sociologiju, Niš, 2005. Divjak Slobodan pomenut 3 puta.
 1. Nation and tradition, trans. by Alison and Vladimir Kapor, deo iz knjige Slobodana Divjaka Problem identiteta, Zlatna greda, 5/2005.
 1. Boris Majler (Шпанијa): приликом свог коментарисања на енглеском језику филозофије словеначког аутора Славоја Жижека, истиче следеће: „Divjak’s Traditional Essentialism and Pluralism is much better than all the books of your favorite bad guy Zizek together. Divjak […] is such an extraordinary well of serious philosophical wisdom that I can only measure him in creative magnificence with Deleuse. And even though politically he could only be an enemy of the Left, philosophicaly he could also give awesome insights to the Left of communist era”. Posted by Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli., NeApril 15, 2006. (“Књига Слободана Дивјака Традиционални есенцијализам и плурализам много је боља од свих Жижекових књига заједно. Дивјак поседује изузетну филозофску мудрост која се може поредити с изванредном креативношћу Делеза. Иако је политички противник левице, он даје дубоке увиде у левицу у посткомунистичкој ери“.)

*Видети на Google internet Against Liberal Communists – Zizek in LRB, March 30, 2006.

 1. Milan Podunavac: Poredak, konstitucionalizam i demokratija, Čigoja štampa, 2006. *Слободан Дивјак поменут 6 пута..
 1. Dragana Stjepanović-Zaharijevski: From ethnic Isolationism to Opennes, Filozofski fakultet Niš, Facta Universitas, Series – Philosophy, Sociology and Psychology, vol. 5, No1, 2006.
 1. Nenad Daković: Nacija i naracija, Danas, 1-2. januar, 2006..

     28.Nenad Daković: Kome tri krajla, Danas, 15-16. januar, 2006.

 1. Branko Balj: Problem identiteta, sajt Nova srpska politička misao, 1. april 2006.
 1. Rastislav Dinić: „Neki etički problemi prigovora savesti“, Zbornik radova Međunarodne filozofske škole Felix Rumuliana, priredio Slobodan Divjak, 2006.
 1. Stevanović Branislav: Some Characteristics of Value Systems in Three Balcan States. Facta Universitatis. Series: Philosophy, Sociology and Psyhology, Vol. 5, No 1, 2006. Rad u okviru makroprojekta „Cultural and Ethnic Relations at the Balkans“.
 1. Slobodan Naumović, (Centre for advanced Study, Sofia), On “Us” as “Them” – Understanding the Historical Bases and Political Uses of Popular Narratives on Serbian Disuniting.

*Ova studija je pisana u okviru Sofia Academic Nexus Project – How to think Balcans. CAS Working Papers Series, 2007.

April 2006.

 1. Borivoje Dimitrijević: Destruktivno društvo i njegovi prijatelji – preporučena literartura Sat Info beta, PDF dobrivojedimitrijevic.com, 24. 6. 2006.
 1. J. Robertson: Conversation in Belgrade – An Introduction, 2007.
 1. Slobodan Antonić: „Nacija i integracija: slučaj Srbije“. Deo rada na projektu br. 149005 koji se radi na ISI FF, uz novčanu pomoć Minastarstva nauke RS, Sociološki godišnjak, br. 3, 2008.
 1. Мировић Александра: „Етнички и/или грађански идентитет – традиција и/или модерност“, Политичка ревија, 2008, том 7, бр. 4.

*Слободан Дивјак поменут 10 пута.

 1. Мировић Александра: „Национални идентитет, национализам и либерална демократија“, Српска политичка мисао, 2008, бр. 3.

*Слободан Дивјак поменут 4 пута.

 1. Nikola Beljinac: „Politika priznanja partikularnih identiteta“, UDK, 316.723: 141.7 “199/…”, Sintezis, 1/1, 2009.
 1. Nikola Bjeljinac: „Liberalizacija postkomunističkih društava Jugoistočne Evrope“ u: Konsolidacija demokratije, Zbornik radova – priredili Ilija Vujačić, Čedomir Čupić i Bojan Vranić, Fakultet političkih nauka, Beograd, 2009.
 1. Srđan Perišić: „Liberalizam i kraj zapadne demokratije” u: Konsolidacija demokratije, zbornik radova, priredili Ilija Vujačić, Čedomir Čupić i Bojan Vranić, Fakultet političkih nauka, Beograd, 2009.
 1. Slobodan Naumović: Upotreba tradicije u političkom javnom životu Srbije, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Filip Višnjić, Beograd, 2009.
 1. Daša Duhaček: „Ideja izvesnosti ili izgubljena bitka Hane Arent o rasuđivanju“ u: Treći program Radio-Beograda, br. 141-142, I-II, 2009.

*Slobodan Divjak pomenut  2 puta.

 1. Vesna Stanković Pejnović: Identitet i multikulturalizam nacionalnih država na Balkanu, Matica crnogorska, Meridijani, jesen 2010. Citiran Problem identiteta 2 puta. Slobodan Divjak pomenut 3 puta.
 1. Slobodan Antonić: „Izvorna i projektovana Srbija“, Pečat, 12. 3. 2010.
 1. Milorad Belančić: Filozof ne sme da ide u Sirakuzu, Centar slobodnih delatnosti, Kragujevac, 2010.
 1. Čedomir Čupić: Medijska etika i medijski linč, Čigoja štampa, Beograd, 2010.
 1. Aleksandar Novaković, Milena Pešić: „Multikulturalizam i individualna prava“, Srpska politička misao, god. XVII, vol. 27, no 1, 2010.

*Slobodan Divjak pomenut dva puta.

 1. Milena Pešić, Aleksandar Novaković i Jelena Miljković Matić: „Problem identiteta“, Srpska politička misao, No 2, 2010.

*Slobodan Divjak pomenut dva puta.

 1. Milan Mladenović: Opsesionizam – filozofski i književni eseji, Centar slobodarskih delatnosti, Kragujevac, 2010.
 1. Dragana Dulić: „Etički diskurs u teorijama međunarodnih odnosa“, Godišnjak Fakuteta za bezbednost, Budućnost, Novi Sad, 2010.
 1. Daša Duhaček: „Odgovornost i rasuđivanje u delu Hane Arent“, Beogradski krug i Centar za ženske studije i istraživanje roda, Beograd, 2010.
 1. Milena Karapetrović: Čežnja za Evropom, Filozofski fakutet Banja Luka, Art-print, Banja Luka, 2010.
 1. Dušan Dostanić: „Politička antropologija u Karla Šmita“, u: Univerzitet u Beogradu, FPN, Godišnjak, godina 5, br. 5, juni 2011.
 1. Željko Senković, Eleonora Kramarić (Filozofski fakultet u Osijeku): „Kantova teorija odgoja u etičkoj perspektivi“, izvorni znanstveni članak, primljeno 10. 2011, prihvaćeno 7. 11. 2011.

*Слободан Дивјак помињан 7 пута.

 1. Nikola Beljinac: „Moralna i politička autonomija u teoriji liberalnog multikulturalizma“, Godišnjak Fakulteta političkih nauka, 2011, tom 5, broj
 1. Nikola Beljinac: „Da li je ustavni patriotizam moguć“. - Rad nastao u okviru naučno-istraživačkog projekta Konstitucionalizam i vladavina prava u izgradnji države koji zajednički realizuju Fakultet političkih nauka i Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu. Tekst primljen 31. oktobra 2011.

*Слободан Дивјак поменут 6 пута.

 1. Milica Živković (Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet): „Argumenti pro et contra multikulturalizma“. Pregledni članak, primljeno 9. 2011, TM G. XXXV br. 4, oktobar-decembar, 2011.
 1. Dragica Vujadinović: „Evropski politički procesi u Srbiji“ u: Ustav i demokratija u procesu transformacije, priredio Milan Podunavac, Univerzitet u Bogradu – Fakultet političkih nauka, Beograd, 2011.
 1. Reči i nedela, Centar za tranzicijske procese, Beograd, 2011.
 1. Dragica Vujadinović: „Evropski politički identitet i Srbija“ u: Država i demokratija u procesu evropeizacije Srbije, priredio Milan Podunavac, 27-29. jun, izdavač Fakultet političkih nauka, Beograd, 2011.
 1. Goran Bašić: Politička akcija, Čigoja štampa, Beograd, 2011.
 1. Đorđe Pavićević: „Filozofija prakse“, Političke perspektive, časopis za istraživanje politike, 3, 2011, FPN- Beograd, Fakutet političkih znanosti – Zagreb.
 1. Sanja Petkovska: „Demokratija i politika razlike kroz prizmu aktuelnog stanja“ u: Filozofija i društvo, 2011, XXII, br. 3..
 1. Душан Достанић (Институт за политичке студије Београд): „Значај проучавања културе за модерну политику“, Пројекaт Министарства науке Републике Србије, бр. 179009. Политичка ревија, вол. 10, бр. 2, 2011.
 1. Vasilije Milnović, Književnost i politika, sajt Kulturni heroj, Novi Sad, 28. avgust 2011. Adresa redakcija@kulturni heroj.com
 1. Dušan Dostanić: „Moderna država pred izazovima komunitarizma“, Politička revija, vol. 32, br 2, 2012. S. Divjak pomenut 3 puta.
 1. Leo Hansen: Culture and Architecture, Integrated History, University Readers, 2012.
 1. Александра Мировић: Значај и одрживост националног идентитета у савременим глоблизацијским и интеграционим процесима, Национални интерес, том 13, бр. 1, 2012.

*Слободан Дивјак поменут 5 пута.

 1. Nada Perišić: „Mješoviti brakovi u Bosni i Hercegovini“, Friedrich Ebert Stiftung, 2012, Sarajevo.
 1. Godišnjak, Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka, decembar 2012, god. 6, br. 8. Tema broja „Politički identitet“.
 1. Саша Гајић: „Морал, људска права и империја“, Видовдан, 18. децембар, 2012.
 1. Darko Suvin: „Diskurs o birokratizmu i državnoj vlasti u postrevolucionarnoj Jugoslaviji“, Politička misao, god. 49, No 3, 2012.
 1. Aleksandar Molnar: “Boundaries of Enlighted Absolutism” in: Serbian Political Thought, N0 1, 2012, Year IV, Vol. 5.
 1. Slobodan Marković, Fakultet za pravne i poslovne studije Novi Sad, UDK, 316.722(4), pregledni rad, odobren 12. 2012. Civitas, br. 4 MMXI.

*Slobodan Divjak pomenut  3 puta.

 1. Boško Telebaković: „Neka pitanja filozofije politike“, Politea, br. 3, jun 2012.

*Slobodan Divjak pomenut  2 puta.

 1. Nikola Beljinac: „Konsocijativna demokratija u postkonfliktnim društvima“, Politiea, br. 3, jun 2012. Citirana knjga S. Divjaka Problem identiteta i njegov tekst „Manjinska prava i antliberalizam“, časopis Prizma, jul 2004.
 1. Martin Klimke: Joachim Scharloth: Between Prague Spring and French May – Opposition and Revolt in Europe, 1960-1980, Bergham Books, 2013.
 1. Goran Bašić: Multikulturalnost, BOŠ, tekstovi sa projekta Starel, 15. 1. 2013.
 1. Nikola Beljinac: „Politički identitet Srbije“, rad u okviru naučno-istraživačkog projekta – evidencioni br. 179076. u: Godišnjak, Univerzitet u Beogradu – Fakultet političkih nauka, decembar 2012, god. 6, br. 8.

*Slobodan Divjak pomenut 3 puta.

 1. Darko Suvin: „An Approach to the Communist Party of Yugoslavia“.

*Postavljeno na sajtu Terra, Reseau scientifique de rechere et de publication 2012.

 1. Slobodan Naumović: (Centre for advanced Study, Sofia): On “Us” as “Them” – Understanding the Historical Bases and Political Uses of Popular Narratives on Serbian Disuniting.

*Ова студија је писана у оквиру Nexus Project.

 1. Mike Keen, Janusz Mucha: Autobiographies of Tranfsormation – Lives in Central and Eastern Europe in the post-Communist Era, Routledge, 2013.
 1. Бранко Поповић: „Елементи традиционалног у делима Љубомира Симовића“, Зборник радова Учитељског факултета, Ужице, 2013, бр. 15
 1. Danijela Vuković-Ćalasan: „Politički identitet u multikulturnim društvima, sa posebnim osvrtom na Crnu Goru“ u: Nacionalne manjine u demokratskim društvima, Politički život, septembar, 2013, br. 9
 1. Andrea Ratković: (Univerzitet u Novom Sadu, Srbija, Filozofski fakultet), „Multikulturalnost i nacionalna politika“, Interkulturalnost, mart 2013, br.5.

*Slobodan Divjak pomenut 10 puta

 1. Nikola Beljinac: „Multikulturalizam i (dez)integracija – osvrt na evropske rasprave o dometima multikulturnog određivanja“, Politički život, br. 3, Fakultet političkih nauka, Centar za demokratiju, Službeni glasnik.
 1. Slobodan Jovanović: Ujedinjenje ili “udar osvajača”, Portal Analitika, objavljeno 3. 2013.
 1. Admira Sitnić i Amila Ždralović: Građani/ke u kolektivističkoj ideologiji – sociopravna analiza „ostalih“ u BiH, Centar za političku kulturu, Sarajevo, 2013.
 1. Zoran Vidojević: „Razaranje suvereniteta, mogućnosti i sadržaj njegove obnove“ u: Globalizacija i desuverenizacija, Međunarodna tematska konferencija, Kosovska Mitrovica, 2013.
 1. Danilo Ž. Marković: Srpska akademija obrazovanja: „Civilizacijski aspekt povezanosti globalizacije, desuverenizacije i deidentifikacije u procesima globalizacije“ u: Globalizacija i desuverenizacija, Kosovska Mitrovica, 2013.
 1. Nikola Beljinac: „Politička integracija postjugoslovenskog društva i domašaj i granice liberalnog nacionalizma“ u: Zbornik radova sa međunarodne naučne konferencije Politika nauka i profesija, uredili Milan Podunavac i Žarko Paunović, Beograd, 31 maj – 2 jun, 2013.
 1. Dragica Vujadinović: „Evropski politički identitet i Srbija“ u: Država i demokratija u procesu evropeizacije Srbije, priredio Milan Podunavac, 27-29. jun, izdavač Fakultet političkih nauka, Beograd, 2011.
 1. Mladena Prelić: „Multikulturalizam – rasprava koja traje“. Rad u okviru projekta Multietnicitet, multikulturalnost, migracije – savremeni procesi, koji u poptpunosti finansira Ministrastvo prosvete i nauke RS. UDK 316.72, originalni naučni rad. 2012. Zbornik Matice srpske za društvene nauke, 139, 2, 2012, Novi Sad.

*Slobodan Divjak pomenut 2 puta.

 1. Republika Srpska: dvadeset godina razvoja. Akademija nauka i umjetnosti RS, Naučni skupovi, knjiga XXIII, Odeljenje društvenih nauka, knjiga 27, Banja Luka, 2012.
 1. Mile Vukajlović i Bojan Ćorluka: Filozofski fakultet Pale: „Razvojne perspektive multikulturalizma u savremenom društvu“, Sociološki godišnjak, časopis Sociološkog društva RS, br. 8, decembar, 2013.
 1. Senka D. Pavlović: „Evropski kulturni identitet: amalgam nekonzistentnih istina“, u: Zbornik radova sa naučnog skupa „Evropski građani u vreme krize“, Univerzitet u Beogradu – Fakultet političkih nauka, priredili Slobodan Samardžić i Ivana Radić Milosavljević, Čigoja štampa, Beograd, 2013.
 1. Nikola Beljinac: „Ustavni patriotizam shvaćen kontekstualno“ u: Ustavi u vremenu krize, uredili Milan Podunavac i Biljana Đorđević, Zbornik radova sa međunarodne naučne konferencije, Beograd, 27-29. septembar, 2014.
 1. Darko Ronald Suvin (члан Канадске академије): “Splendours and Miseries of the Communist Party of Yugoslavia”, 1945-74.

*Постављено на сајт међународног часописа Journal of the Resarch 6. априла 2014.

Group “Socialism and Democracy”. У уређивачком тиму тог часописа налазе се само страни аутори изван република бивше Југославије. У тој књизи Слободан Дивјак поменут 2 пута.

 1. Rasprava o knjizi Slobodana Divjaka Teror uma ili teror nad umom, u kojoj je učestvovao veliki broj naših teoretičara, objavljena je na youtube.
 1. Tamara Petrović-Trifunović i Ivana Spasić: „Patriotism and Cosmopolitanism in Intelectual Discourse“, Filozofija i društvo, Beograd, XXV (4), 2014.
 1. Slobodan Antonić: “Dehristijanizacija i srpsko društvo”, Koraci, 2014, god. XLVIII, sveska 7-9.
 1. Dželadudin Hodžić: Liberalizam vs. multikultularizam, Centar za napredne studije, CNS, Sarajevo, 2014.
 1. Могуће стратегије развоја Србије, САНУ, Београд, 2014, уредник академик Часлав Оцић.
 1. Jezik u upotrebi. PDF Published by Igor Sound, 18. januar 2014, urednica Verica

 Vasić.

 1. Bojan Ćorluka: „Identitet između tradicije i konzervativizma“ u: Sociološki godišnjak, 9, decembar 2014. časopis Sociološkog društva RS
 1. Nenad Daković: „Neistraženi život nije vredan življenja“, Danas, 2015 (4. februar).
 1. Гојко Грђић: Успон и пад Титове Југославијe, Београд, Албатрос плус. 2015.

*У предговору овој књизи академик Часлав Оцић 2 пута цитирао Слободана Дивјака.

 1. Зоран Видојевић: Порази и алтернативе – претња пустоши и етика отпора, Завод за уџбенике, Београд, 2015.

*Поменуто 6 радова Слободана Дивјака.

 1. Doktorska disertacija – Ideološke matrice i zatvorene kulture, kandidat mr Aleksandra Đurić Bosnić, Beograd, 2015, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet dramskih umetnosti, pozorišta, filma, radija i televizije.
 1. Tekst „Savremeni multikulturalizam i liberalizam kao spor između dve koncepcije prava i nacije“, koji predstavlja deo knjige Slobodana Divjaka Problem identiteta, postavljen na sajt Yumpu na engleskom jeziku 2015.
 1. Tekst Slobodana Divjaka „Kulturno-etnički i politički identitet“, koji je objavljen u okviru zbornika Revolucija i poredak, Beograd, 2004, postavljen na sajt Yumpu na engleskom jeziku, 2015.
 1. Tekst Slobodana Divjaka „Multikulturalizam i liberalizam“, koji je objavljen u časopisu Nova srpska politička misao 4/2003, I, postavljen na sajt Yumpu, 2015.
 1. Rasprava o knjizi Slobodana Divjaka Problem identiteta objavljena je na youtube.
 1. Karel Turza: „Kritika i njena recepcija“, Republika, broj
 1. Srđan Đurović: Evropska Unija i organizacija civilnog društva, Centre for Applied European Studies, Fond za otvoreno društvo, Beograd, 2011.
 1. Nenad Daković: „Tačka razlaza”, Vreme, Beograd, br. 637.
 1. 118. Adriana Zaharijević: “Od prava čoveka ka ljudskim pravima”, Filozofija i društvo, 19, 1, 2008. UDK, 321: 341.231.14.123.
 1. Kosmet via Kosmos – Nikola Varagić: Promena svesti, Word Press. Com, 2009.
 1. Veselin Mitrović: Osvrt, u: Sociologija, 2010, 52-53.
 1. Lazo Ristić: „Uticaj tržišta na procenu odgovornosti postsocijalističkih nacionalnih država“ u: Međunarodni naučni skup Nacionalna država i ekonomija, priredio Zoran Milošević, Slobomir P Univerzitet, Bjeljina, 2011.
 1. Nenad Daković: „Sinopsis predgovora za buduću knjigu“, Danas, 18. 2. 2011.
 1. Goran Bašić: Multikulturni vašar, Centar za istraživanje etniciteta, Beograd, 2011.
 1. Nikola Beljinac: „Patriotska privrženost za pluralna društva“, Sintezis, god. V, br. 1, 2013.
 1. Duško Trninić: „Globalizacija i pitanje identiteta“, časopis Radovi, Filozofski fakulutet u Banja Luci, god. 15, br. 17, 2013.
 1. Aleksandar Kostić: „Globalizacija i srpski identitet“ u: Ekonomika, međunarodni časopis za ekonomsku teoriju i društvena pitanja, god. LIX, VII-IX, br. 3, 2013.
 1. Slobodan Divjak, deo referata podnetog na 15. Međunarodnoj skoli Felix Romuliana, Politika, subota, 20. septembar 2014.
 1. Milovan Radaković: „Međusobna determinisanost evropskog i nacionalnog identiteta“ u: Međunarodna politika, Bograd, god. LXI, br. 1138, april-jun, 2010.
 1. Slobodan Šajnoski (R. Makedonija): „Multikulturalnost i pluralizam“ u: IV Međunarodni skup Multikulturalnost i savremeno društvo, društveno-humanističke nauke, Psihologija, zbornik radova, izdavač Visoka škola Pravne i poslovne akademske studije Lazar Vorkapić, Novi Sad, 2014. Pomenut Problem identiteta Slobodana Divjaka.
 1. Nermina Mujagić: Tihi govor Bosne, Sarajevo, 2010.

*Slobodan Divjak pomenut 2 puta.

 1. Midhat Kapo: Nacionalizam i obrazovanje, Fond za otvoreno društvo, Sarajevo, 2012.
 1. Drago Pilsel (Hrvatska): „Političko-teološka kritika nacionalnog antimita“, Politička misao, god. 48, br. 1, 2011.
 1. Srđan Vrcan: „Od nacije kao sporne zajednice do nacije bez nacionalizma“, Zarez, dvotjednik za kulturu i društvena zbivanja, Zagreb, 20. studenoga, 2, 3, godište V.
 1. Branislav Stevanović: „O nekim obeležjima političke kulture Srba“ u: Geokultura razvoja, ur. Ljubiša Mitrović, Dragan Đorđević i Dragan Todorović, Filozofski fakultet u Nišu, Krug-Niš, 2006
 1. Tatjana Lazić: „O toleranciji u 21. veku“, časopis Survey, 3-4, 2005.
 1. Srđan Đurović: „Evropska unija i civilno društvo“ u: Evropeizacija Srbije, ur. Jadranka Jelinčić i Srđan Đurović, Fond za otvoreno društvo, Beograd, 2011
 1. Đorđe Pavićević: „Nacionalizam i liberalizam“ u: Poskomunizam i demokratske promene, ur. Vučina Vasović i Vukašin Pavlović, izdavači Jugoslovensko udruženje za političke nauke i Fakultet političkih nauka, Beograd, 9-11 novembar, 2001.
 1. Rade Kuzmanović: Zimska šetnja, Čigoja, Beograd, 2006.
 1. Teofil Pančić: „Razmatranja jednog „kosmetopolite“, Helsinška povelja, br. 89-40, novembar-decembar, 2005. Slobodan Divjak pomenut 15 puta.
 1. Branislav Stojković. „Kulturni kanon i multikulturna društva“ u: Savremena država, ur. Vukašin Pavlović, Zoran Stojiljković, Konrad Adenauer Stiftung, FPN Univerziteta u Beogradu, Centar za demokratiju, Čigoja štampa, Beograd 2008.
 1. Adriana Zaharijević: „Postajanje ženom“, Rekonstrukcija Ženski fond, Beograd, 2008.
 1. Vjeran Katunarić (Zagreb): „Vanekonomski aspekti ekonomskih zakonitosti“ u: Socijalizam i ekonomske zakonitosti, Borba, Ekonomska politika i Marksistički centar Srbije, Beograd, 1986.
 1. Zoran Pjanić: „Uvodno izlaganje“ u: Socijalizam i ekonomske zakonitosti, Borba, Ekonomska politika i Marksistički centar Srbije, Beograd, 1986.
 1. Hasan Hadžiomerović: učešće u raspravi u: Socijalizam i ekonomske zakonitosti, Borba, Ekonomska politika i Marksistički centar Srbije, Beograd, 1986.
 1. Zlatko Paković: „Kratka istorija srpskog slučaja“, Politika, 23. 8. 2008.

*Pored ostalog ističe: „Jedan drugi politički filozof, Slobodan Divjak, bez premca je, u svojim knjigama objavljenim u poslednjih 10 godina, teorijski briljantno, objasnio politički i društveni tranzicioni proces“.

 1. Snježana Zec: „Multikulturalizam“, Sociologija – izborni predmet, skriptarnica – Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli., 10. februar 2010.
 1. Knjiga Slobodana Divjaka Nacija, kultura, građanstvo objavljena je na engleskom u elektronskom obliku – Pdf. Postavljeno 1. maja 2014. Published by Sams Python, jezik engleski.
 1. Saša N. Simović: Književno-teorijski pogledi Edgara Alana Pola, doktorska disertacija, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2013.
 1. Rasprava o knjzi Slobodana Divjaka Antej i Ahasfer objavljena na youtube. Posted by Milica Stojković 2. oktobra 2008.
 1. Đorđe Vukadinović: „Uvodnik“, Nova srpska politička misao, br. 3-4, 2008.
 1. Vladimir Đorđević: „Inteligencija između poziva i odgovornosti“, Nova srpska politička misao, rubrika „Kulturna politika“, 8. septembar-oktobar.

*Slobodan Divjak pomenut 10 puta.

 1. Vera Klopčič (Slovenija): „Zaštita jezika i kulture Roma u međunarodnim dokumentima“ u: Primenjena lingvistika u čast Ranka Bugarskog, ur. Vera Vasić, Filozofski fakultet u Novom Sadu i Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Novi Sad 2012.

*Citirana knjiga Slobodana Divjaka Problem identiteta.

 1. Slobodan Samardžič: „Od građana seljaka do civilnih građana“, Politika, Kulturni dodatak, 22. novembar 2014.

* Slobodan Divjak pomenut 5 puta.

 1. Branko Radun: „Slučaj Temerin – koliki je rizik od etničkih sukoba“, Politika, NSPM, 2 januar 2005.
 1. Milorad Belančić: „Da li je kapitalizam sveta krava“, Politika 4. 8. 2012.
 1. Ivan Milenković: „O neozbiljnosti“, Politika, 29. 11. 2014.
 1. Ivan Milenković: „Najezda skakavaca“, Politika, 14. 11. 2014.
 1. Vladimir Milutinović: Kraj „iskrivljene svesti“, Filozofija.Info, 9. 3. 2014.
 1. Vladimir Milutinović: „Dekonstrikcija Druge Srbije“, objavljeno 9. 2. 2010, national conservative.
 1. Nenad Daković: „Krvnik ljubavi i ostale psihoterapeutske novele“, Helsinška povelja, br. 171-172, januar-februar, 2013.
 1. Dragan Todorović, Dragoljub Đorđević: „Balkansko odgonetanje dvojine“ u: Balkanskata kulturna matrica i evropeiski - obrnuto R - proekat, Sbornik materiali ot naučna konferencija provedeno na 6. novembar 2006, Sofia, Faber, 2007.

*Slobodan Divjak pomenut 5 puta, a knjiga Problem identiteta 2 puta

161.Milovan Radaković: „Teorije integracije“, Međunarodna politika, br. 1143, juli-septembar, 2011.

*Citiran knjiga Slobodana Divjaka Problem identiteta.

 1. Milovan Radaković: „The Power of Germany“, Međunarodna politika, br. 1151, juli-septembar, 2013.

* Citirana knjiga Slobodana Divjaka Problem identiteta.

162a. Milovan Radaković: „People and Nation“, Politička revija, br.1, 2011.

* Citirana knjiga Slobodana Divjaka Problem identiteta.

 1. Nenad Daković: „Oko čega su se sporili na ovogodišnjoj filozofskoj školi u Kruševcu srpski filozofi“, NIN, 13, 6. 2002.
 1. Bibliografija fenomenologije u Poljskoj, ur. Januš Sidorek, Springer.com.

*Naveden tekst Slobodana Divjaka o Martinu Hajdegeru

 1. Fjola Dacić: „Strategicka kultura Srbska“, Magistarska prace, bc. Fjola Dacić, Imatri kulačni ročnik, Masarykova Univerzita, Brno, 2012.

*Citirana knjiga Slobodana Divjaka Problem identiteta.

 1. Slobodan Jovanović (Crna Gora): Ujedinjenje ili uloga „osvajača“, Analitika – informativni portal, 26. mart 2013.
 1. Tatjana Teofilović (Novi Pazar): „Normativni koncept zaštite ljudskih prava“ u: Univerzitetska misao, časopis za nauku, kulturu i umjetnost, Internacionalni – Univerzitet u Novom Pazaru, br. 9, Novi Pazar, 2010.
 1. D. Mihailovic: „Identitet Evrope“, Vreme, br. 863, 9. 7. 2007.
 1. S. Miljković, G. Amidžić: „Extreme Nationalism and the security of contemporary sosiety“, Sociološki pregled, 2012.
 1. V. Todorov: „Etički stereotipi u Pismima iz Italije Ljubomira Nenadovića“, Književnost i jezik, 2010.

*Citirana knjiga Problem identiteta Slobodana Divjaka.

 1. Maja Kovačević: „Evropski građani i finansijska kriza“ u: Evropski građanin u vreme krize.

*Citirana knjiga Problem identiteta Slobodana Divjaka.

 1. Rastislav Dinić: „O skandaloznoj nejednakosti između znanja i neznanja“, postavljeno na sajt Hronika rekonstrukcije 6. 4. 2008.
 1. Milan Subotić: „Crno-beli svet: prilog istoriji dualnih tipologija nacionalizma“, rad napisan u okviru projekta Instituta za filozofiju – br. 2156 – koji finansira Ministarstvo za nauku i zaštitu životne sredine Republike Srbije
 1. Jirgen Habermas: „Građanstvo i nacionalni identitet“, tekst iz zbornika Nacija, kutura i građanstvo, čiji je priređivač Slobodan Divjak, postavljen na sajt www.filozofskodrustvo.org/.../jirgen habermas
 1. Jovan Živković: „Nacionalne manjine i karakter društvenog sistema“, Habitus, br. 13/2007, izdavač Centar za multikulturalnost.
 1. Bogomir Đukić (Banja Luka): „Aktuelnost filozofije thimos-a i (ne)pravda za Srbe”, UDK 321.01:177.9
 1. Bogomir Đukić (Banja Luka): „Integracija i savremeni status vrijednosti”, prvo poglavlje, www.filozofskodrustvo.org/.../prvopoglavlje.pdf
 1. Vjekoslav Butigan: “Političke reforme u balkanskim državama kao uslov za prijem u EU. Rad u okviru projekta Kultura i etnički odnosi – 1310 – koji se realizuje na Institutu za sociologiju Filozofskog fakulteta u Nišu, a koji finansira Ministarstvo za nauku i zaštitu životne sredine Republike Srbije.
 1. Milan Vukomanović: “O politici identiteta”, drugi dio, veraznanjemir.boš.rs
 1. Ljiljana Čičkarić: “Prilog društveno-kulturnoj analizi studentskog pokreta 91/92”, UDK 329, istraživanje SP 96/97.
 1. Danijela Vuković-Ćalasan: “Nacionalni identitet u uslovima globalizacije” u: Medijski dijalozi, časopis za istraživanje medija i društva, br. 20, godina VII, Podgorica, novembar 2014.
 1. Dejan Popović: Reakcija na tekst Slobodana Divjaka „Karteli su izvor neformalne moći“, Politika, 1. 11. 2014.
 1. Ljubomir Kljakić: „Svetska vlada korporativne distopije“, Politika, 27. 9. 2014.
 1. Nenad Daković: „Višak tumačenja“, Vreme, br. 641, 16. 4. 2003.
 1. Nenad Daković: „Postmoderna je kometa“, Politika, 4. 8. 2012.
 1. Milorad Belančić: Reagovanje na tekst Slobodana Divjaka „Hajdegerova i Ničeova deca“, Politika, 25. 8. 2011.
 1. Jovan Dušanić: „Povodom teksta Slobodana Divjaka „Dole zakoni – postmoderni revolucionarni poklič“, Politika, 25. 8. 2011.
 1. Snežana Ilić: „Leva kritika multikulturalizma“, Habitus, br. 16/2009.
 1. Nenad Daković: „Nacija i naracija“, Danas, 6-8. 1. 2006.
 1. Kurs: Politička antropologija, predavač Slobodan Naumović, Odeljenje za za etnologiju i antropologiju Univerziteta u Beogradu.

*U okviru obavezne literature za ovaj kurs uvršćena je i knjiga Slobodana Divjaka Nacija, kultura i građanstvo.

 1. Reagovanje Ivana Milenkovica na tekst Slobodana Divjaka „Postmoderno koketiranje sa nacizmom“, Politika, 21. 7. 2011.
 1. Reagovanje Milorada Belančića na tekst Slobodana Divjaka „Postmoderno koketiranje sa nacizmom“.
 1. Daša Duhaček: Odgovornost, Hana Arent i Karl Jaspers, Feministička etika odgovornosti, Art Print, Novi Sada, 2014.
 1. Ivan Milenković: „Filozofija i kriza institucija“, Danas, 19. 9. 2006.
 1. Zlatoje Martinov: „Traganje za humanim i ljudskim društvom“, Republika, br. 520-521, 1-31. 3. 2012.
 1. Hrvoje Jurić: „Filozofija prakse“, Filozofska istraživanja, god. 32, 2012, br. 1
 1. Momir T. Dejanović: doktorska disertacija Uporedna analiza izbornih problema relevantnih političkih partija u BiH, Srbiji i Hrvatskoj u periodu 2002-2012.
 1. Rade Veljanovski: „Bes nije argument“, Danas, 6. 4. 2004.
 1. Aleksandra Mirović: „Integracija i dezintegracija država kao paralelni procesi savremene globalizacije“ u: Dezintegracija država i identitet, ur. Zoran Milošević, Živojin Đurić, zbornik sa međunarodnog naučnog skupa, Beograd 28-29 april 2014, Institut za političke studije; Beograd, 2014.

*Slobodan Divjak pomenut 2 puta

 1. Branislav Stevanović: „Transformacija političkih kutura na Balkanu“ u: Kulturni i etnički odnosi na Balkanu, ur. LJ. Mitrović, D. Đorđević i D. Todorović, Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu, Institut za sociologiju, Niš, 2006
 1. Aleksandar Molnar: „Blokada socijalnom učenju“, I deo, Republika br. 472-473
 1. Ivan Trifunjagić: Retorička strategija diskursa novinske kniževne kritike, doktorska diseracija, mentor Vera Vasić, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, 2015.
 1. Aleksandar Molnar: Sunce mita i dugačka senka Karla Šmita, Službeni glasnik, Beograd, 2010.
 1. Jovan Živković: Kritika političke prakse, Centar za regionalnu politiku, Niš, 2007. *Citirana knjiga Problem identiteta Slobodana Divjaka.
 1. PNJS – movienie – USOSweb, Filološki fakultet u Vroclavu, Poljska, PNJU – konverzacija, Silabus, Opis przedniotu ksztalcena (Opis predmeta obrazovanja).

*U preporučenoj literature nalazi se i knjiga Slobodana Divjaka Problem identiteta

 

206 Rade Kovačević: Reagovanje na tekst Slobodana Divjaka „Filozofija identiteta i Srbija”, Politika, 23. 9. 2010.

 1. Župan Raški: “Jasan identitet”, Politika, 29. 9. 2010.
 1. Knjiga Slobodana Divjaka Problem identiteta objavljena je u elektronskom izdanju u EbookStorm 8869015, Indeks Artikei by Endong Sumarish
 1. Knjiga Slobodana Divjaka Problem identiteta navodi se u Par. dela L’artheizme - francusko izdanje. By Gastrond F. 16. februar 2013.
 1. Knjigu Slobodana Divjaka Problem identiteta uvrstila je u obaveznu literaturu profesorka srpske književnosti dr Magdalena Koh, Univerzitet Adam Mickijevic u Poznanju, Poljska.
 1. Teodora Rajković: Politički sistem (skripta), 9. 6. 2011.
 1. Dejan Popović: reagovanje na tekst Slobodana Divjaka „Srpska inteligencija i liberalizam“, Politika, 8. 6. 2011.
 1. Vreme br. 997, 11. 2. 2010, citat iz Divjakovog predgovora knjizi Kostasa Duzinasa Ljudska prava i imperija
 1. Deo Divjakovog predgovora za knjigu Kostasa Duzinasa Ljudska prava i imperija, objavljen u listu Politika, Kulturni dodatak, 9. 1. 2010.
 1. Knjiški osvrt na grčku krizu – Kostas Duzinas i Janus Varufakis, City Magazine, 15. 6. 2015.
 1. Danijela Vuković-Ćalasan, Mehmed Đečevič: „Izazovi izgradnje građanskog identiteta u Crnoj Gori“, MET; Migrantske i etničke teme, godina 31. 2. 2015, br. 1.

*Slobodan Divjak pomenut  2 puta, 1 pomenuta knjiga Problem identiteta .

 1. Svetlana Stanarević, Ivan Dimitrijević, Miloš Milenković: Kultura i kulturne razlike kao bezbednosni izazov ili kao kontekst za dijalog u Minatoto i idninata: Bezbednost, rešavanje na konflikti i evroatlantska integracija, Megunarodna naučna konferencija, 5-8 juni 2013, Ohrid, tom II, Skopje 2013.

*Ctirana knjiga Problem identiteta Slobodana Divjaka.

 1. Ivana Spasić: Osvrt na međunarodni skup „Integracija i tradicija“, Beograd 13. i 14. decembar 2002. Republika, godina XV-203. 1-31. januar 2004.
 1. Saša Ćirić: „Još jednom za Skerlića“, Sarajevske sveske, br. 1.
 1. Završena smotra kulturnog stvaralaštva Srba u Hrvatskoj, 28. 8. 2007, moje-kistanje.net
 1. Političke sile nemaju meru, Osvrt na skup filozofa održan u Sremskim Karlovcima, Kultura, Politika.
 1. Slobodan Antonić: „Kako je nastala radikalna Druga Srbija“, Pečat, 3. 1. 2010.
 1. „Pisma Hitleru i truli kompromis“, Politika, 14. 12. 2011.
 1. Problem glowny wspolczesnej lewicy – knjiga Slobodana Divjaka Problem identiteta uvrštena u online biblioteku Univerziteta Adam Mickijević u Poznanju.
 1. Deo knjige Slobodana Divjaka Problem identiteta postavljen na sajt SRDORZ pod naslovom „Multikulturalizam i liberalizam“.
 1. Univerzitet Crne Gore Senatu, Podgorica 5. 9. 2013. Odobrenje doktorske disertacije Predraga Živkovića Fenomen globalizacije u savremenoj sociološkoj teoriji u kojoj se citira knjiga Slobodana Divjaka Problem identiteta. Mentor Slobodan Vukićević.  
 1. Danijela Vuković-Ćalasan: Politika multikulturalizma u vremenu globalizacije, doktorska disertacija, Univerzitet u Beogradu – FPN, Beograd 2013, mentor Vukašin Pavlović, odobreno 21. 1. 2014.

*Slobodan Divjak pomenut 8 puta, a njegova knjiga Problem identiteta 3 puta.

 1. Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli, Izvedbeni program drugog ciklusa studija – postdiplomski studij sa primjenom od akademske 2011/2012.

*Knjiga Slobodana Divjaka Nacija, kultura i građanstvo uvrštena u obaveznu literaturu za predmet Država i suverenost.

 1. Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli, Izvedbeni program drugog ciklusa - postdiplomski studij sa primjenom od akademske 2011/2012.

*Knjiga Slobodana Divjaka Nacija, kultura i građanstvo uvrštena u obaveznu literaturu za predmet Savremena multikulturna društva.

 1. Maja Savić: „Subjekat i objekat u sistemu transformacije kulturnih uloga i otpor u književnosti kao kulturni fenomen“, Institut za slavistiku Univerziteta Karl Franc, 70. Istraživačko veče, Grac, 12. 6. 2014.

*Slobodan Divjak pomenut 3 puta – naveden neadekvatni autor knjige Nacija, kultura i građanstvo; tekstovi koji se pominju objavljeni su unutar Divjakovog pomenutog zbornika na stranicama koje se precizno navode.

 1. Ivan Cvitković: Hrvatski identitet u Bosni i Hercegovini, Synopsis, Sarajevo-Zagreb, 2006.

*Isti autor citira Slobodna Divjaka i u svom tekstu koji je objavljen posle izlaska pomenute knjige pod istim naslovom na google internetu.

 1. Tourism as an Obligatory Segment of Modern Society Culture, autori Tamara Gajić, Novi Sad, i Jasmina Gržinić, Pula.MIBES, 2010 – Poster.
 1. Dragoljub Đorđević, Dragan Todorović: „Manjine jesu Evropljani: da li je interkulturalnost preduslov“, Habitus, br. 13, 2007, Centar za multikulturalnost.
 1. Nurko Pobrić: „Liberalizam i multikulturalizam“, Pregled, časopis za društvena pitanja, br. 3-4 2007.

*Slobodan Divjak pomenut 3 puta.

 1. „Studija o ljudskim pravima“, Nezavisne novine, Banja Luka, 1. 1 2008.

*Osvrt na raspravu o knjizi Slobodana Divjaka Antej i Ahasfer održanu u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske u organizaciji Filozofskog društva iz Banja Luke.

 1. A ideia kantiana de paz e perpetua suas reformulacoes, autor Branimir Milić, magistarski rad, mentor prof. dr. Erick Calheiros de Lima, Brazilski Univerzitet, Brazilia-DF, 2013.
 1. Marinko Lolić: „Da li je Kantova ideja radikalnog zla dovoljno radikalna?“

*Tekst pisan u okviru istraživačkog projekta 43007 koji finansira Ministarstvo Srbije za prosvetu i nauku. Postavljen na sajt Yumpi.

 1. Kako citirati? Studentski godišnjak, FPN Univerziteta u Beogradu, prvi broj 2009.
 1. Ljiljana Rajšić: „Unus mundus – as an Utopia and as a Reality“, Facta universitas, series Philosophy, Sociology and Pscihology, vol. 4, N 1, 2005.

*Slobodan Divjak pomenut 2 puta,

 1. Doktorska disertacija – kandidat Jelena Govedarica: Ka transcendentalnom zasnivanju javnog prava, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, decembar 2014. Mentor Jovan Babić.
 1. Redovni profesor Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Milenko Perović, uvrstio je zbornik Moderno čitanje Kanta, čiji je priređivač, zajedno sa Ivanom Milenkovićem, Slobodan Divjak koji je i autor opsežne uvodne studije za taj zbornik.
 1. Univerzitet u Sarajevu – Pravni fakultet. II ciklus studija. Nastavni plan i Program, Sarajevo 2010. Prof. na tom fakultetu Zdravko Grebo uvrstio je knjigu Slobodana Divjaka Problem identiteta u obaveznu literaturu za predmet Pravo i identiteti.
 1. Društveni identitet i kolektivna prava. Uploaded by Damir Banović. Damir Banović Pravno definisanje i mehinizmi zaštite identiteta u svjetlu kolektivnih prava, magistarski rad odbranjen 2007, mentor Zdravko Grebo.

*Slobodan Divjak pomenut 13 puta, a njegova knjiga Problem identiteta 7 puta.

 1. Razgovor o temi „Sloboda i nasilje“. Učesnici Milan Kangrga, Zagorka Golubović, Ivan Kuvačić, Božidar Jakšić, A. Šolaja u: Praxis, filozofski dvomjesečnik, 1970, br. 4 i u: Res Publica, Beograd, 2003.
 1. Anđelka Cvijić: „(Ne)kultura tranzicije“, Politika, 12. 11. 2008.
 1. Drukčiji svet je moguć, zbornik „Šezdeset osma“ – lične istorije“, Politika, 24. 12. 2008.
 1. Dejan Popović: Reagovanje na tekst Slobodana Divjaka, Politika, 5. 8. 2012.
 1. Knjiga „Ljubomir Tadić – mislilac slobode“, Večernje novosti online, B. Đ. 21. 7. 2012.

*Slobodan Divjak naveden 3 puta.

 1. „Izdavači biraju knjigu“. U anketi lista Politika na Sajmu knjiga 2006. u kojoj je postavljeno pitanje: Koju biste knjigu sa štanda drugog izdavača kupili, pomenuto je i delo Slobodana Divjaka Problem identiteta. Autor Anđelka Cvijić, 28. 10. 2006.
 1. Dušan Stanković: „Dva veka od smrti velikog nemačkog filozofa“, Večernje novosti, 25. 5. 2005.

*Povodom zbornika Moderno čitanje Kanta u kome je objavljena opširna studija Slobodana Divjaka.

 1. Zoran Vidojević: Demokratija na zalasku, Službeni glasnik, Beogrd, 2010.

*Citirana knjiga Problem identiteta  Slobodana Divjaka.

 1. Treći program Radio Beograda preneo je od 9. do 11. 6. predavanje Slobodana Divjaka koje je pod nazivom Identitet i sloboda održano na beogradskom Fakultetu za bezbednost 7. 7. 2015.
 1. Dejan Ilić: „Produženo krivično delo: dve neuspele tranzicije“, sajt Yumpu
 1. Doktorske disertacije – Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet. Milena B. Grbić: Unapređenje prostorne organizacije stanovanja u romskim naseljima u Beogradu pod uticajem načela Romanipiena, Beograd 2015.
 1. NSPRV za utorak 27. 1. 2009. U sklopu teksta o knjigama koje su 2009. godine ušle među tri najbolje u takmičenju za godišnju nagradu Nikola Milošević govori se i o knjizi Slobodana Divjaka Antej i Ahasfer.
 1. Dženeta Miraščić: „Narodni suverenitet i princip vladavine prava“, zbornik radova Vladavina prava i pravna država u regionu, Istočno Sarajevo, 2014. PDF Đorđe

Marilović.

 1. Prof. dr. Milan Galogaža: Socijalistička demokratija participacije.

*Postavljeno na sajt 24. juna 2011.

 1. Vasilije Mirić: „Prilog raspravi o uzrocima ekonomskih kriza“.

*Postavljeno na sajt 7. 6. 2014.

 1. August 2014. – cover. Pravo danas, avgust 2014.
 1. Filozofska hronoligija/ Philosophical Chronology. 22-26. O9. 2003. Dani Frane Petrića. Organizator Hrvatsko filozofsko društvo. Mjesto održavanja: Cres. Simpozij Demokracija i etika.

*Navodi se i referat Slobodana Divjaka „Moral, etika i politička zajednica“.

 1. Bogomir Đukić: „Ka afirmaciji savremene srpske filozofije“, Filozofski godišnjak, Banja Luka br. 3.

*Slobodan  Divjak pomenut 6 puta

 1. Jovan Aranđelović: „Tradicionalni esencijalizam i pluralizam“ u: Jovan Aranđelović Spisi savremenih srpskih filozofa II, Ogledi, osvrti i kritike, Institut za filozofiju Filozofskog fakulteta, Beograd 2004.

*Slobodan Divjak pomenut 10 puta.

 1. All Serbian ResultPublications – IST—world.

*Navode se i knjige Slobodana Divjaka

 1. Vesna Vasić: „O istinskom stvaralaštvu“, Ibarske novine, internet izdanje – 23. 6. 2006.
 1. Aleksandar Molnar: Boudaries of Enlightened Absolutism: Kant and Frederic the Great, Serbian Political Thought, Institute for Political Studies, no. 1/2012, Year IV, vol. 5
 1. Jelena Miljković Matić: „Kosovo i modeli kolektivnog identiteta“, Etnološko-antropološke sveske, 23 (n.s.) 12 (2014). Ovaj spis je rezultat rada na projektu br. 179009 koji finansira Ministarstvo za prosvetu, nauku i tehnologiju Vlade Republike Srbije.
 1. Dragan Todorović: Društvena udaljenost od Roma: etničko-religijski okvir, Stylos 2007, Niš i Novi Sad.

*Slobodan Divjak pomenut 8 puta njegova knjiga Problem identiteta navedena 4 puta.

 1. Biljana Milošević-Šošo (Filozofski fakultet Pale): „Nacija, nacionalni identitet, nacionalizam“, WWW.sociolog/files/godišnjak_br.3
 1. Dušan Dostanić: „Moderna država pred izazovima komunitarizma”, Politička revija, br. 2, 2012.

*Slobodan Divjak pomenut 3 puta, a njegova knjiga Problem identiteta 2 puta.

 1. Branislav Stevanović: Ka kulturnoj politici Balkana u Kosovo i Metohija u civilizacujskim tokovima – knj. 4: sociologija i druge društvene nauke, Na sajt postavio Boban Stanojević. www.academia.edu
 1. Dragutin Avramović: Savremena pravna država – pravnoteorijski aspekti, doktorska disertacija, Pravni fakulutet u Novom Sadu 2011. Mentor Gordana Vukadinović. *Pomenuta knjiga Slobodana Divjaka Problem identiteta.
 1. Dušan Dostanić: “Herderovo shvatanje nacije”, Srpska politička misao, 3/2012.
 1. Drago Branković, akademik (Filozofski fakultet Banja Luka): “Identitet srpske pedagogije”, Srpska akademija obrazovanja, Godišnjak za 2012.

*Citirana knjiga Slobodana Divjaka Problem identiteta.

 1. U svom osvrtu na promociju knjige Slobodana Divjaka koja je održana u knjižari Littera, Ž. Šarić je u banjalučkim Nezavisnim novinama – 25-26. novembar 2006. – 2 puta citirao autora te knjige i 2 puta ga pomenuo.   
 1. U svome tekstu „Rekordna citiranost“ novinar lista Politika Slobodan Kljakić navodi precizne podatke o citiranosti radova Slobodana Divjaka, kod nas i u svetu, i u tom kontekstu posebno se osvrće na izuzetno visoku citiranot Divjakove knjige Problem identiteta. Poredeći je sa citiranošću čuvenog dela akademika Mihaila Markovića Dijalektička teorija značenja, Kljakić zaključuje da je „Divjakov Problem identiteta izvesno ušao u red naših najčešće citiranih knjiga iz oblasti društvene teorije... posle Drugog svetskog rata.“ – Politika,27. jul 2015.

*U tom tekstu Slobodan Divjak se pominje 13 puta.

 1. „Kratki rezovi“ – Kultura, Danas, 10. 7. 2007.
 1. Zoran Vidojević: „Smisao i svrha polemike“, refereat podnet na 16. Međunarodnoj filozofskoj školi Felix Romuliana, Zaječar od 28. do 30. avgusra 2015.

*Slobodan Divjak citiran 2 puta.

 1. Boris Kanzleiter: Die „Rote Universitat“, Studentenbewegung und Linksopposition in Belgrade 1964-1975, Verlag Hamburg, 2011. Predlog disertacije podnet u decembru 2009. na Freien Universität Berlin. Ocenjivač prof. Holm Sundhanssen.
 1. U časopisu Treći program Radio-Beograda, br. 111 za 2001. – objavljen je deo zbornika Slobodana Divjaka Nacija, kultura i građanstvo od naslovom „Multikulturalizam i moderna država2.
 1. Tatjana Pavlović Križanić i Ivan Grujić: „Model organizacije i nadležnosti kancelarije/odeljenja za mlade“.

*Citiran zbornik Slobodana Divjaka Nacija, kultura i država.

 1. Jugoslavija je aktivno razbijana, iznutra i spolja. Intervju koji je Svetozar Stojanović dao Srećku Puligu povodom promocije kljige Slobodana Divjaka Problem identiteta održane u Zagrebu u organitaciji SKD Prosvjeta 2006.

*U tom intervjuu pominje se Slobodan Divjak.

 1. Slobodan Ristić.peoplecheck.de, 21. jun 2014.
 1. Tekst Slobodana Divjaka. „Tiranija većine i odgovornost postojeće srpske vlasti“ (Danas, sreda 24. i četvratk 25. septembar 2003.) postavio na sajt Slavoljub Pavlović 2. novembra 2013.
 1. Deo uvodnog saopštenja Slobodana Divjaka: „Srpska elita: od praksističkog marksizma do globalističkog kapitalizma“, podnetog na Kruševačkoj književno-filozofskoj školi koja je održana od 2. do 4.juna 2005, prenela je Politika od 10. 6. 2005.
 1. Uvodno saopštenje Slobodana Divjaka: „Srpska elita“ na okruglom stolu Kruševačke filozofsko-književne, škole koja je održana od 2 do 4. juna 2005, preneseno je  u celini na sajtu NSPM, starisajt.nspm.rs/komentari2005/2005_divjak_elita.htm
 1. Na tekst Slobodana Divjaka: „Da li je liberalizam mrtav?“, koji je objavljen u Politici 23. avgusta 2014, reagovao Miroslav Čičak, Politika, 24. avgust 2014.
 1. Zoran Stokić: Reagovanje na tekst Slobodana Divjaka „Teorija zavere i Edipov efekat“ (Danas, 14. 4. 2014), u istom listu 21. 4. 2014.

288.15. Međunarodna filozofska škola. Izvor: Srbija koju volimo, ponedeljak 1. septembra 2014.

*Autor Nemanja Cerović citira Slobodana Divjaka koji je govorio o dva shvatanja nacije.

 1. Raspravu o knjizi Slobodana Divjaka Antej i Ahasfer koja je vođena u Bublioteci grada Beograda na sajt postavljeno avgusta 30. 6. 2015.
 1. Tekst Slobodana Divjaka „Tiranija većine i odgovornost postojeće srpske vlasti“ (Danas, 24. i 25. 9. 2003), postavljen na sajt NSPM: starisajt.nspm.rs/komentari2005/2005 – 10. 6. 2005.
 1. Boris Kanzleiter: „1968 in Jugoslawien: Student Proteste und kulturelle Avantgarde zwichen 1960. und 1975“, Dietz, 2008.
 1. Milorad Belančić: Kolateralna šteta, (knjiga), Beograd, 2015.

*Nije navedeno ime izdavača.

 1. Elma Huruz: „Multicultural Crtique of Liberal Universalism and Defence of Minority Rights“, Civis, volume 3, number 3, january 2014.
 1. Agneš Kartag-Odri: „Pravo na multikulturalizam“, postavljeno na sajt YUMPU
 1. Srđan Vrcan: Nacija – nacionalizam – moderna država, Golden marketing-Tehnička knjiga, Zagreb 2006.
 1. Milan Mišković: Reagovanje na tekst Slobodana Divjaka „Kritičko uspravljanje Srbije“, Politika, 19. 7. 2014.
 1. Uvodno izlaganje Slobodana Divjaka na naučnom skupu posvećenom ličnosti i delu Svetozara Stojanovića, koji je održan u organizaciji Instituta za filozofiju i društvenu teoriju, postavljeno je na Youtube 10. 6. 2013.
 1. „Kreiranje Roma kao seksualnog Drugog“, Interkulturalnost br. 5, mart 2013.

298a. Miroslav Čičak: Reagovanje na tekst Slobodana Divjaka „Da li je liberalizam mrtav“, Politika, 24. 8. 2014..

 1. Polemiku između Nenada Dakovića i Slobodana Divjaka o nacionalizmu (koja se vodila u listu Danas od 12. do 16. 1), preneo je u celini sajt NSPM: starisajt.nspm.rs/_ustavi.html
 1. Politologija Međunarodni odnosi i diplomatija. Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu: Nastavni plan masters studija politologije za usmjerenje Međunarodni odnosi i diplomatija. U okiru navedenog plana knjiga Slobodana Divjaka Problem identiteta uvrštena je u obaveznu literaturu za predmet Nacija i konflikti u procesu globalizacije.
 1. Olivera S. Marković-Savić: Društveni položaj ratnih veterana u Srbiji. Doktorska disertacija, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu. Mentor prof. Đokica Jovanović. Beograd, 2012.
 1. Slavica Miletić: „Povratak u ljudsku kožu“, Politika, 14. 12. 2002.
 1. Branko Balj: Mogućnost ljudske zajednice, Doktorska disertacija, Novi Sad, 1987.
 1. Milica Živković: „O multikulturalizmu“, Gradina, br. 48-49, 2012
 1. Veselin Mitrović: Povodom zbornika Sloboda, jednakost, solidarnost, internacionalizam – izazovi i perspektive savremene levice u Srbiji, ur. Ivan Mladenović, Milena Timotijević, Beograd, Fridriech Ebert Stiftung, 2008. www.komunikacija.org.rs
 1. Nenad Daković: „Država i tiranin, Razlika između savremenog i klasičnog liberalizma“, NIN, 15. 9. 2002.

* U okviru osvrta na filozofski skup Pojedinac i država, koji je organizovalo Filozofsko društvo Srbije, Daković je pomenuo uvodno izlaganje Slobodana Divjaka 5 puta.

 1. Seminarski rad – Interkuturalizam – Scribid Barbara Marčetić: “Važnost kulturnih razlika u menadžmentu“. Postavljeno na sajt 9.7. 2011.
 1. Izbor Rastislava Dinića za asistenta za predmete Filozofija I i Filozofija II na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Nišu.

*Među priloženim radovima Rastislava Dinića nalazi se i njegov tekst koji je objavljen u zborniku Filozofske škole Felix Romuliana za 2007. koji je priredio Slobodan Divjak.

 1. Univerzitet u Novom Pazaru. Knjiga Slobodana Divjaka Roba i revolucija uvršćena je u obaveznu literaturu za predmet ekonomija.
 1. Fakutet za filozofiju Univerziteta u Beogradu – kurs Savremena pitanja savremene filozofije: cilj razumevanje problema savremene politike sa filozofskog stanovišta. U okviru literature za ovaj kurs nalazi se i knjiga Slobodana Divjaka Nacija, kultura i građanstvo.
 1. Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu – Diplomske studije politikologije; master politikološke studije: prof. Dušan Pavlović uvrstio je knjigu Slobodana Divjaka Nacija, kultura i građanstvo u literaturu za predmet Politike identiteta i priznanja.
 1. Savremena politička teorija, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu. U okviru predviđene literature za predmet Politika identiteta – nacionalizam i multikulturalizam nalazi se i knjiga Slobodana Divjaka Problem identiteta.
 1. U okviru popisa izdanja Akademije nauka i umjetnosti BIH u periodu 2003-2012. navodi se i tekst Slobodana Divjaka „Sfinga Zapada“ koji je objavljen u oviru Vanserijskih izdanja. Ovaj tekst je prvobitno bio objavljen u Trećem Programu Radio Beograda.
 1. Tekst Slobodana Divjaka „Suton jedne koncepcije“, Politika, 31. 7. 2009, prenela je na svom sajtu Nova srpska politička misao, 31. 7. 2009.
 1. Multikulturalizam i globalizacija. Savremena politička antropologija – individualni i kolektivni identiteti. Liberalizam vs. komunitarizam. Politika razlike.

U okviru ovog temata, koji je postavljen na sajt, nalaze se i studije Vila Kimlike „Kultura i sloboda“ i Čandrana Kukatasa „Postoje li kuturna prava2 koje su sastavni delovi zbornika Slobodana Divjaka Nacija, kultura i građanstvo. Slobodan Divjak je i preveo te studije. Deo toga zbornika objavljen je u Trećem programu Radio Beograda br. 111/2001.

 1. Zbornik Nacija, kultura i građanstvo, čiji je priređivač Slobodan Divjak, uvršten je u Stanford University Libraries.
 1. Plagiranje, tj. citiranje bez stavljanja znakova navoda. Ustavni patriotizam / Al Jazeera Balkans.

U tekstu „Ustavni patriotizam“, objavljenom 28. novembra 2011. na pomenutom sajtu, autor Adnan Mahmutović, doktorski kandidat na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, govoreći o ustrojstvu Amerike – odeljak Razdvojiti identitete – gotovo od reči do reči ponavlja opis američkog uređenja dat na str. 75. knjige Slobodana Divjaka Problem identiteta objavljene 2006.

 Adnan Mahmutović: „U potrazi za frapantnim primerima ističemo SAD koje kao državu nije zasnovala u kulturnoetničkom smislu homogena populacija... iz njenog naziva uopće se ne može pročitati kakvog su porekla ljudi koji u njoj žive. Bez obzira koliko se stanovnici Amerike međusobno razlikovali, svi oni imaju isti javni identitet, svi su oni po nacionalnosti Amerikanci.

Poučeni našim iskustvima, pitamo se kako je to moguće? To je moguće zato što su u toj zemlji kulturnoetnički i državnopolitički identitet razdvojeni. U stvari moguće je zato što se ustavni principi i iz njih izvedene poltičke institucije ne prilagođavaju kulturnoetničkoj strukturi stanovništva.

Ustav i osnovni zakoni SAD ne poznaju kategorije kao što su srazmerna zastupljenost etničkih i nacionalnih manjina u političkim i drugim nomenklaturama. Svaki pokušaj kulturnoetničkih grupa da izdejstvuju javno priznanje nailazi na odbojnost predstavnika američkog sistema, jer se takva nastojanja tumače kao prijetnja pravnom i političkom identitetu Amerike, tj. njenom ustavu i zakonima koji ne poznaju kulturnoetničke i rasne razlike između ljudi.“

Slobodan Divjak, Problem identiteta, Službeni glasnik, Beograd 2006, str. 75: „Ameriku kao državu nije zasnovala kulturno-etnički homogena populacija. Na osnovu samog imena te države ne može se uopšte zaključiti kakvog su porekla ljudi koji u njoj žive... Međutim, ma koliko da se stanovnici Amerike kulturno-etnički međusobno veoma mnogo razlikuju, svi oni imaju jedan te isti javni identitet: svi su oni po nacionalnosti Amerikanci. To je moguće jedino zbog toga što su u ovoj zemlji kulturno-etnički i državno-politički identitet radikalno rastavljeni, tj. zbog toga što se u njoj bazični ustavni principi i iz njih izvedene političke institucije nimalo ne prilagođavaju kulturno-etičkoj strukturi stanovništva. Ustav i bazični zakoni SAD ne poznaju kategorije kao što su ... srazmerna zastupljenost etničkih i nacionalnih manjina u legislaturi i tome slično. Štaviše, svaki pokušaj kulturno-etničkih grupa da izdejstvuju javno priznanje nailazi na odbojnost apologeta američkog sistema jer se ovakva nastojanja tumače kao pretnja pravnom i političkom identitetu Amerike, tj. njenom ustavu i zakonima koji su 'slepi' za kulturno-etničke i rasne razlike između ljudi...“    

 1. Knjiga koja podiže buru. U istoimenom osvrtu na raspravu o knjizi Slobodana Divjaka Teror uma ili teror nad umom održanoj u organizaciji Instituta za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu (učestvovalo 12 naših teoretičara) Slobodan Kljakić pominje Divjaka 7 puta. Politika, 12. Novembar 2013.
 1. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μεταπτυχιακή εργασία με θέμα:

Π ρ ο β λ ή μ α τ α π ο λ ι τ ι σ μ ι κ ο ύ π λ ο υ ρ α λ ι σ μ ο ύ

σ τ η Β ο σ ν ί α κ α ι Ε ρ ζ ε γ ο β ί ν η

ΤΗΣ Zec Snježana

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Κ.ΠΕΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

Θεσσαλονίκη 2012

 1. Xρηοτος Κιλτοικης (Hristos Kiltsikis): „Transcendentalna i spekulativna filozofija“, postavljeno na sajt scribd 10. avgusta 2014.
 1. Pod naslovom „Oruđe otpora obespravljenih ili oružje u rukama moćnika“, nedeljnik NIN je 8. 1. 2010. preneo dobar deo predgovora Slobodana Divjaka za knjigu Koste Duzinasa Ljudska prava i imperija koju je pisac predgovora i preveo na srpski jezik (Službeni glasnik, Beograd, 2010.)
 1. List Vreme je u svom predstavljanju knjige Kostasa Duzinasa Ljudska prava i imperija citirao delove iz predgovora Slobodana Divjaka koji je inače i njen prevodilac na srpski jezik. http: //www.vreme.com./download.pdf/sistem/storage/pdf/997 glasn.pdf
 1. U okviru Tanjugovih Vestionline citirano je 23. 1. 2010. nekoliko pasusa iz Divjakovog predgovora za knjigu Kostasa Duzinasa Ljudska prava i imperija koju je on i preveo.   
 1. U bibliografiji Miladina Životića navodi se pod brojem 149. njegovo učešće u raspravi „Studentske demonstracije 1968 i 1991 – sličnosti i razlike“. Povod te rasprave je bio istoimeni tekst Slobodana Divjaka koji je kasnije, zajedno sa čitavom raspravom vođenom u studiju Trećeg programa Radio Beograda, objavljena u njegovom časopisu, 1991, 88-89, 31-101.
 1. Sanja Ivić: „Savremeni izazovi građanstvu Evropske Unije“, zbornik radova sa naučnog skupa Evropski građanin u vremenu krize, koji su priredili Slobodan Samardžić i Ivana Radić Milosavljević, Čigoja štampa, Beograd, 2014.
 1. Pavle Radić: Reagovanje na tekst Slobodana Divjaka „Tiranija većine i odgovornost postojeće srpske vlasti“, Danas, 27. 9. 2003.
 1. Stanko Vlaški: „Kantov pojam vremena i povesti“, pregledni rad, Arhe, VII, 14, 2010, UDK 115, Novi Sad 2010.

*Slobodan Divjak pomenut 2 puta.

 1. Saša Laketa: Doktorska disertacija, Hjum i transcendentalna filozofija, Univerzitet u Banjoj Luci – Filozofski fakultet, Izveštaj o podobnosti teme i kandidata Saše Lakete za izradu doktorske teze, Banja Luka 10. 4. 2012.

*Slobodan Divjak pomenut 2 puta.

 1. Ivan Milenković: Proizvoljnost i posledice. Reagovanje na tekst Slobodana Divjaka Postmoderno koketiranje sa nacizmom, Politika 21. jul 2012.
 1. Belančić Milorad: „Reći da se revolucija negde desila ili da je moguća ne znači da treba pisati njen manifest“. Polemika sa stavovima Slobodana Divjaka o liberalizmu i postmodernizmu, Politika 4. 8. 2012.
 1. Milorad Belančić:“Proglasiti neistomišljenika nacistom“. Povodom teksta Slobodana Divjaka „Postmoderno koketiranje sa nacizmom“, Politika, 21. 7. 2012,
 1. Jovan Aranđelović: „Nacija, kultura i građanstvo“ u: Jovan Aranđelović: Spisi savremenih srpskih filozofa II, Institut za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, Beograd 2004.

*Slobodan Divjak pomenut 8 puta.

 1. Jovan Aranđelović: Problem identiteta u Spisi savremenih srpskih filozofa III, Institut za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, Beograd, 2007. S. Divjak pomenut 7 puta.
 1. Karl Šmit – Pojam Političkog. Rasprava u studiju Trećeg programa Radio Beograda koja je kasnije objavljena u istoimenom časopisu, br. 102 1995. Učesnici Divjak Slobodan (uvodničar), Samardžić Slobodan, Ljubomir Tadić, Slobodan Žunjić, Kosta Čavoški i Vučina Vasović. Ta rasprava je je uključena u nemačku bibliografiju radova o Karlu Šmitu: Schmittiana – Beitrage zur Leben und Werk Carl Schmitt, Tomissen Piet (edt.), Berlin: Duncker &Humbolt, 1998.
 1. Rastislav Dinić: Vesnik nepostojeće oluje, NIN, 16. novembar 2011, br. 3376. Slobodan Divjak pomenut 4 puta
 1. Na promociji zbornika Ljubomir Tadić – mislilac slobode koja je održana na Kolarčevom narodnom univerzitetu 3. 8. 2012, promoter Vukašin Pavlović 2 puta je citirao delove iz teksta Slobodana Divjaka i označio taj tekst kao jedan od najboljih u zborniku. Videti youtube Ljubomir Tadić – mislilac slobode.
 1. Jovan Komšić: Demokratsko upravljanje različitostima, Centar za regionalizam, Novi Sad, Dan Graf, Beograd 2015.
 1. Rade Kovačević, Politika 24. 9. 2010. Reagovanje na tekst Slonbodana Divjaka Filozofija identiteta i Srbija (Politika, 23. 9. 2010.
 1. Jovan Komšić, Dragomir Pantović, Zoran Slavujević: Friedrich Ebert Stiftung, Institut društvenih nauka, Beograd 2003. „Linije rascepa u društvu i osnovni pravci političkog pregrupisavanja“ u zbrniku Osnovne linije partijskih podela i mogući pravci političkog pregrupisavanja u Srbiji, ur. Jovan Komšić, Dragomir Pantović i Zoran Slavujević.

340 Trivo Inđić: Fundstelen im /internet/cyclopaedia.net.

 1. Darko Suvin, član Kanadske akademije nauka, The Economico-political Prospects of Boris Kidrič: Betrayed Disalienation. www.academia.edu
 1. Tatjana Lazić: Contemoprary Populist Culture from Modernism to Postmodernist Political Trends, Survey, Special english edition (Sarajevo, decembar 2009.)
 1. Archive-rs/.../ broj_1_2, 2008. Navdeni tekstovi Slobodana Divjaka Multikulturalizam-liberalizam-komunitarizam (odeljak iz knjige Problem identiteta) i Od socijalizma do moderne demokratije.
 1. Bilgi Kaynagizin (turski autor), Slobodan Jakovljević: neolaki.net/ney/slobodan-jakovljević-html.

* Navedena knjiga Slobodana Divjaka Antej ili Ahasfer (2008).   

 1. Tekst Slobodana Divjaka „Tiranija većine i odgovornost postojeće srpske vlasti“, objavljen u Danasu, preneo sajt documents.tips
 1. Dejan Popović: Reakcija na tekst Slobodana Divjaka „Nacija i moderni svet“, Politika, 20. 9. 214.
 1. Boško Mijatović: „Neoliberalizam ne postoji“, Kulturni dodatak, Politika, 1. 9. 2012.

                                                                                                         

348.Hegel, Georg Wilhelm Friedrich – 1770-1831 (Open library) – https / /openlibrary.org

*Knjiga Slobodana Divjaka  Antej i Ahasfer uvrštena je  u okviru Open Library u 54 rada o Hegelu objavljena između  1940 i 2010, među kojima su i knjiga Hereberta Markuzea Reason and Revolution i Valtera Arnolda Kaufmana Hegel, A Interpretation.

 1. Četvrtog oktobra 2011. Treći Program Radio Beograda emitovao je u dve emisije uvodno izlaganje Slobodana Divjaka „Institucionalne pretpostavke tolerancije“, 12. Međunarodna filozofska škola Felix Romuliana, Zajecar
 1. U najavi emisija na RTS citirana su dva mesta, 12. Međunarodna filozofska škola Felix Romuliana 2011, Zajecar
 1. Srđan Vukov: Reagovanje na tekst Slobodana Divjaka „Krah petooktobarskog pokretra“, Politika online 22. 3. 2014.
 1. Srbin.Info, Rekli su o knjizi Duh samoporicanja Mila Lompara: između ostalog tu se navodi i ocena te knjige Slobodana Divjaka data u njegovom delu Teror uma ili teror nad umom, 15. januar 2016.
 1. Knjige Slobodana Divjaka Antej i Ahasfer; Tradicionalni esencijalizam i pluralizam i Problem identiteta uvrštene su u Američku kongresnu biblioteku, najveću biblioteku na svetu. Ta biblioteka snabdeva Kongres, federalnu vlast i američki narod raznovrsnim i trajnim izvorima znanja kako bi ih informisala, inspirisala i potpomoigla njihov intelektualni i stvaralački razvoj.
 1. Filozofski fakultet u Beogradu – Odeljenje za Filozofiju. Predmet Savremena pitanja filozofije politike. Predavač Milorad Stupar je uvrstio knjigu Slobodana Divjaka Nacija, kultura i građanstvo u opštu obaveznu literaturu.
 1. Asja Radonjić: Promocija i difuzija srpske umetničke muzike kao ključni elementi nacionalne kulturne politike, magistarski rad. Mentor dr. Vesna Mikić, Univerzitet umetnosti u Beogradu
 1. Ivan Milenković: Pojam suverena: od izbeglištva do gostoprimstva, doktorska disertacija, Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka. Mentor Ivan Vujačić.. *Pomenute tri knjige Slobodana Divjaka: Tradicionalni esencijalizam i pluralizam; Antej i Ahasfer i Problem identiteta.
 1. Sneška Ilić: „Ka multikulturnom građanstvu“, Bosna Franciscana, 33/2010.
 1. Slobodan Divjak: „Tiranija većine i postojeća srpska vlast“. Ovaj tekst, koji je izvorno objavljen u listu Danas 25. i 26. 9. 2003, preneo je sajt DocFok 6f752a550c641971be39148bc89ae9ef.doc
 1. Darko Suvin (Kanada): Splendour, Misery and Posibilities u: An X-Ray of Socialist Yougoslavia with a foreword by Frederic Jameson, Leiden: Brill, 2016.
 1. Elma Huruz: Multikulturalizam i problem identiteta, Zbornik radova, II Međunarodna konferencija, Bosna i Hercegovina i euroatlantske integracije, Pravni fekultet Bihać, 2014.

*Dva puta se citira deo knjige S. Divjaka Problem identiteta „Savremeni multikulturalizam i liberalizam kao spor između dve koncepcije prava“.

 1. Jelena Trivan: Biblioteke i multikulturalnost, doktoraska disertacija, Filološki fakultet, Beograd 2013.

*Pomenuta knjiga Slobodana Divjaka Problem identiteta.

 1. Aleksandra Paladin: Funkcionalna uloga muzike i muzičke produkcije u očuvanju nacionalne kulture, doktorska disertacija, Univerzitet u Beogradu – Fakulutet za dramske umetnosti, pozorište, film, radio i televiziju, Beograd 2016.

*Slobodan Divjak pomenut 19 puta.

 1. Informativni portal Istočne Srbije, Fira Radio-televizija F kanal, komentar izlaganja Slobodana Divjaka na otvaranju 17. Međunarodne filozofske škole Felix Romuliana 2016. Zaječar.
 1. G. Mihajlović: komentar promocije knjige Slobodana Divjaka Problem identiteta, Udarac usred srede, održane u Banja Luci. Glas Srpske, 25. i 26. Novembar 2006.

*Slobodan Divjak pomenut 10 puta.

 1. M. Antolović, S. Sadžakov: „Sekularizacija i moral“ u: Metodički ogledi, 2015, 2, 61-78, Pedagoški fakultet Sombor. Univerzitet u Novom Sadu.
 1. Danijela Grujić: Filozofija i problem verske tolerancije, Centar za empirijska istraživanja religije, CEIR, Novi Sad, 2016. WWW.ceir.co.rs (upload/2016/pdf
 1. Ivan Milenković: Poreklo vrednosti: Makijaveli versus Kant, referat podnet na 17. Međunarodnoj filozofskoj školi Felix Romuliana, Zaječar, 25-28. avgust, 2016.

 Pomenute knjige Slobodana Divjaka Antej i Ahasfer i Problem identiteta.

368.Vasilije Mirić: „Prilog raspravi o uzrocima ekonomskih kriza“, vasilije.miric.net 7. 7. 2014.

 1. Zoran Ćirjaković: „Sublateralne studije i tumačenje postjugoslovenskog prostora“, pdf Aviliable, decembar 2012, www.reksearch.net
 1. Biljana Ćorić Francuski: „ Kulturološka hibridnost azilanata u Britaniji: multikulti kao bure baruta za društvene krize na Zapadu“, u zborniku: Azilanti; književnist, kultura i društvo, međunarodni naučni skup, Vrnjačka Banja 28-29, X, 2012. Urednik Dragan Bošković.
 1. Miroslav Keveždi: master teza: Kulturne politike nacionalnih manjina u Srbiji. Univeruitet umetnosti u Beogradu, mentor Vesna Đukić, Beograd, maj 2012.
 1. Milan Galogaža: „Socijalistička demokratija participacije“. Postavljeno 24. 6. 2011. Milangalogaža.blogspot.com
 1. Radomir Radinović: Reagovanje na tekst Slobodana Divjaka „Kosovo i Alžir, Tadić i De Gol“, Politika, 7. 11. 2011.
 1. Biblioteka Narodowa Polonica zagranizne, Bibliografia, Warszawa 2013. Spis trešći.

*Uvrštena i knjiga Slobodana Divjaka Problem identiteta.

 1. Među 71 knjiga o Imanuelu Kantu, koje su pisane između 1904. i 1990. a koje je odabrala Open library, nalazi se i delo Slobodana Divjaka Antej i Ahasfer.
 1. Damir Banović: „Politika identiteta i pravno priznanje“. Academia.edu
 1. Zbornik Savremeni problemi prava i političke filozofije, priređivači Bojan Spaić i Damir Banović, Sarajevo 2016.
 1. Dželadudin Hodžić: „Mesto verskih sloboda u konceptu Jirgena Habermasa“, Contexst, Journal for interdiscipilinary studies, Sarajevo. tom 1, br. 2, 2014.
 1. Sećanje na budućnost – data recovery. Postavljeno na sajt Brandin Barbabianka , 1. februar 20011.

*Citiran deo teksta Slobodana Divjaka Filozofija identiteta i Srbija.

 

 1. Ivana Spasić: „Podsticaji kritičkoj misli. Osvrt na međunarodni skup „Integracija i tradicija (Beograd, 13-14 decembar 2002)“, Republika, 1-13. januar 2003.
 1. Božidar Jakšić: Praxis – mišljenje kao diverzija, Beograd, Službeni glasnik, 2012. *Pomenute dve studije Slobodana Divjaka.
 1. Dragana Vilić: „Razvoj društva i razvoj ljudskih prava i sloboda2, Politeia, br. 10, Banja Luka, 2015.

*Predgovor Slobodana Divjaka knjizi Norberta Bobija Liberalizam i demokratija, koju je on i preveo, citiran 3 puta.

 1. Tekst Slobodana Divjaka „Liberalizam i multikulturalizam“, koji je objavljen u Novoj srpskoj političkoj misli broj 1-4, 2001. prenesen u celini na sajtu readgur.com(doc).
 1. Na sajtu vesti.rs prenet u celini tekst Slobodana Divjaka „Krah petooktobarskog pokreta“ objavljen u Politici 22. 3. 2014.
 1. Na Međunarodnoj filozofskoj školi Felix Romuliana, održanoj u julu 2009, Rastislav Dinić održao predavanje čiji je predmet bila polemika između Slobodana Divjaka i Nenada Dakovića objavljena u listu Danas.
 1. Mirko Mijanović: Multikulturalizam, diplomski rad, Fakultet političkih nauka Univerziteta Crne Gore, Podgorica 2009, mentor Dušan Janjić.

*Slobodan Divjak citiran 4 puta.

 1. Na sajtu vesti.rs prenet ceo tekst Slobodana Divjaka „Intelektualna odiseja“ objavljen u Politici 14. 5. 2010.
 1. Tekst Slobodana Divjaka „Tiranija većine“ postavljen na sajt slavoljub-pavlović 26. oktobra 2015.
 1. Identitet i refleksija, Zavod za udžbenike, Beograd, 2006.

390, Tekst uvodnog izlaganja Slobodana Divjaka na Kruševačkoj filozofsko-kniževnoj školi (2-4 6. 2005) „Pomeranja idejnoteorijskih orijentacija naše intelektualne elite“ prenesen u celini pod naslovom „Srpska elita: od praksističkog marksizma do globalističkog kapitalizma“  na sajtu Nove srpske političke misli, četvrtak novembar

 1. Nebojša Popov: „Kad se laži pomešaju sa batinama, Studentske demonstracije nekad (68’) i sad (91’)“, Borba, subota nedelja, 20-21 april 1991.
 1. Pod naslovom „Spor između liberalizma i multikulturalizma“, list Danas preneo deo uvodnog saopštenja Slobodana Divjaka „Sloboda i identitet“ podnetog na Međunarodnom filozofskom skupu Sloboda i savremenost održanog 17 i 18. novembra u Skoplju u organizaciji Filozofskog instituta pri Filozofskom fakultetu i Makedonskog filozofskog društva.
 1. Dželadudin Hadžić: „Mjesto vjerskih sloboda u konceptu ustavnog patriotizma Jirgena Habermasa“, Context, 1/2, 2014, Sarajevo.
 1. „Demokratija i neoliberalizam su međusobno neodvojivi“. Razgovor između Slobodana Divjaka i londonskog profesora prava Kostasa Duzinasa (Danas, 23. 3. 2011.) preneo je u celini sajt fenomeni.me
 1. Milan Popović: Ritam sveta, CID, Podgorica 1995.
 1. Rastislav Dinić: „Vesnik nepostojeće oluje (NIN, 23. 11. 2011)“. Odgovor na tekst Slobodana Divjaka „Vesnik razornih oluja“ objavljen u nedeljniku NIN, br. 3178, 16. novembar 2011.
 1. Zoran Vidojević: Religija, humanizam i znanje.Tematski zbornik radova sa međunarodne konferencije „Verovanje i/ili znanje“, Beograd 2016.

* Slobodan Divjak citiran 2 puta.

 1. Dragana Zaharijevska, Nikola Božilović, Danijela Gavrilović,Branislav Stevanović, Snežana Milićević: “Politički i (građanski i dr.) etnički i verski identiteti u Srbiji i na Balkanu u procesu evrointegracuje“. Rad u okviru makroprojekta Kultura mira i geokultura Balkana.

*U selektovanoj literaturi pominje se i knjiga Slobodana Divjaka Nacija, kultura i građanstvo. Filozofski fakultet – Univerzitet u Nišu. Krug – Niš, 2006.

 1. Konkursna dokumentacija izmenjena i dopunjena u skladu sa pitanjima i odgovorima 1. i 2. 7. 2016.. Univerzitet u Beogradu Fakultet političkih nauka, jul 2016.

*Uvrštena i knjiga Slobodana Divjaka Teror uma ili teror nad umom.

 1. Makedonska televizija PikePamje TV Shenja, 20. novembar 2016. – Prenesen veći deo uvodnog saopštenja (oko 25 minuta) Slobodana Divjaka na međunarodnoj konferenciji Savremenost i sloboda održanoj 17. i 18. 11. 2016. u Skoplju.
 1. Sreten Petrović: „Plagijator u žiriju“, Politika, 26. 1. 2017.

*Slobodan Divjak naveden 3 puta.

 1. Danijela Grujić: Filozofija i i problem verske tolerancije. Centar za empirijsko istraživanje, Novi Sad, 2016.
 1. Treći program Radio Beograda preneo je poglavlje „Razaranje mita o Ničeu“ iz knjige Slobodana Divjaka Teror uma ili teror nad umom u ciklusu Preispitivanja, od 3. do 7. 12. 2012.
 1. Gordana Gorunović: Antropologija Kliforda Gerca, Srpski genealoški centar, 2010.
 1. Radoman Pejanović: „Vojvođanska kolonizacija i evolucija nacionalne kulture“, Medijski dijalozi, časopis za istraživanje medija i društva, godina IX, br. 25, . Podgorica, 2016.

*Citirana knjiga Slobodana Divjaka Problem identiteta.

 1. Dragutin Avramović: doktorska disertacija, Pravni fakultet u Novom Sadu, Savremena pravna država i pravno – pravnoteorijski aspekti, Novi Sad, 2014.
 1. Sajt Nove srpske političke misli preneo je 5. 3. 2010. tekst Slobodana Divjaka „Srbi, patriotizam i Evropska Unija“ koji je objavljen u nedeljniku NIN 4. 3. 2010.
 1. Maria Dobrowska: Kulturu slowianskie miedzu postkommunizmem a postmodermizmem 1989-2004, Widawnictwo Jegiellonskiego, 2009.
 1. Knjiga Slobodana Divjaka Problem identiteta objavljena je kao ebook, pdf serial number 9788675495024; shared.xyz/413165
 1. Nedeljković Zoran D.: „Tumačenje Hantingtonove teze o sukobu civilizacija kao plemenskom sukobu planetarnih razmera“, Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini, sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, 2016, br. 46-1.
 1. Dijalektika – Page 2 – Istorija i Filozofija – Parapsihologija 19. oktobar 2007 – 15 posts – 7 authors
 1. Rade Kuzmanović: Košulja, roman, Čigoja štampa, Beograd 2005.
 1. Nada Raduški: „Položaj i integracija romske nacionalne manjine multikulturnoj Srbiji“, u: Zbornik radova sa međunarodne konferencije Stanje i perspektive multikulturalizma u Srbiji i regionu, SANU, Beograd, 2016.
 1. Zoran Nedeljković: Hantingtonovo shvatanje čoveka i društva, doktorska disertacija, Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet, Niš, 2015.
 1. Na sajtu RTS prenet je, posle najave da će na Trećem programu biti emitovan deo rasprave o knjizi Slobodana Divjaka Teror uma ili teror nad umom održane u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju, u pisanoj formi veći deo autorovog uvodnog objašnjenja u vezi sa osnovnom temom knjige – 25. 2. 2014.
 1. Dijalektika – page 3 - istorija i filozofija – parapsihopatologija. WWW. Parapsihopatologija.com
 1. Jovan Aranđelović: „Kako je oklevetano Odeljenje za filozofiju“, Bagdala, Kruševac, godina LVII, jul-avgust, br. 505.
 1. Nenad Daković: „Rat koji će doći, osvrt na filozofski skup Metafizički i praktični osnovi slobode, održan od 14 do 16. septembra 2001“, NIN, 26. 9. 2001.
 1. Knjiga Ljubomir Tadić – mislilac slobode, osvrt na na zbornik tekstova posvećen pomenutom autoru, B. Đ. Večernje novosti

*Slobodan Divjak citiran u podnaslovu osvrta i još 4 puta u samom tekstu.

 1. Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Etnologija. Tekst Etjena Balibara „Kultura i identitet“ koji je uvršten u zbornik Slobodana Divjaka Nacija, kultura i građanstvo nalazi se na spisku opšte obavezne literature u Planu izvođenja nastave.
 1. Zbornik Slobodana Divjaka Nacija, kultura i građanstvo uključen u Catalog record/Hathi Trust Digital Library: httrs: //Record/004716953
 1. Nermina Šačić: „Fundamentalne napetosti između liberalizma i multikulturalizma“, Odjek, Revija za umjetnost, nauku i društvena pitanja, 2007, issue No 2, str. 13-19, Sarajevo.
 1. Tekst Slobodana Divjaka Skandalozno neznanje Aleksandra Vulina, objavljen 19. aprila 2017. u listu Danas, prenela je u celini društvena mreža Facebook 2o. aprila 2017.
 1. Tekst Slobodana Divjaka „Skandaloznom neznanje Aleksandra Vulina“, objavljen 19. 4. 2017. u listu Danas, preneo je u celini Portal građanske Vojvodine Autonomija 22. 4. 2017.
 1. Russia 19th century online (booktoday.ru/rubric Russia – 19th century?& - 50). *Među knjigama koje se mogu čitati u elektronskom izdanju uvrštena i knjiga Slobodana Divjaka Problem identiteta.
 1. NulkProxy-Scribid- Slobodan Divjak Multikulturalizam i liberalizam, uploaded by ebeka.
 1. Political science 19th century books online.

*Uvršteno elektronsko izdanje knjige Slobodana Divjaka Problem identiteta.

 1. Book category – Serbia – Politics and Government.

*Uvršćeno elektronsko izdanje knjige Slobodana Divjaka Problem identiteta.

 1. Svetislav Basara, kolumna Famozno, stavovi Slobodana Divjaka iz njegovog teksta „Skandalozno neznanje“ Aleksandra Vulina, pomenuti 2 puta.
 1. Slađan Ajvaz: „Ljudska prava u pravnom projektu država“, Univerzitet za poslovne studije u Banjoj Luci, Sveučilište/univerzitet Travnik, Zbornik radova Odnos prava u regionu i prava EU, Istočno Sarajevo, 2015.
 1. Etnicity books online. Među 65 knjiga poređanih po važnosti nalazi se na 50. mestu i knjiga Slobodana Divjaka Problem identiteta. Te knjige mogu se čitati u pdf.
 1. Slađan Ajvaz: Ljudska prava u pravnom poretku država regiona u odnosu na ljudska prava i slobode u EU, zbornik radova „Odnos prava u regionu i prava u EU, Istočno Sarajevo, 2015.
 1. Browsed by names - Princeton University Library Catalog.

*U dotični katalog uvršteno je i najnovije delo Slobodana Divjaka Rečnik osnovnih termina filozofije politike, Alabtros plus, Beograd, 2016.

 1. Divjak – Fenomeni. U okviru sajta Fenomeni nalazi se informacija da je Rečnik osnovnih termina filozofije politike Slobodana Divjaka proglašen za knjigu dana Narodne biblioteke Srbije. Pored osnovnih podataka o tom delu, objavljena je i čitava odrednica „Moć i vlast“.
 1. Crnogorska bibliogrfija 2002. Uvršten predgovor Slobodana Divjaka za knjigu Frensisa Fukujame Kraj istorije i poslednji čovek.

 

 1. Kentucky Language books online.

*Uvrštena knjiga Slobodana Divjaka Problem identiteta – kulturno, etničko, nacionalno, individualno

 1. Translations from other languages books online.

*Uvrštena knjiga Slobodana Divjaka Problem identiteta.

 1. infomedia/balkan. U izveštaju sa 61. Međunarodnog beogradskog sajma knjiga čiji je izvor Tanjug, pominje se Rečnik osnovnih termina filozofije politike Slobodana Divjaka.
 1. Ö / Sirpca Kaynaklarim + Deyimler SÖ ZlÜGÜ

Veriyorum! – JuJa Italia. Voditeljka emisije komentariše na turskom Rečnik osnovnih termina filozofije politike Slobodana Dijaka i držeći je u ruci pokazuje gledaocima.

 1. Sećanje na budućnost – Data recovery/ брАНАЛИ. Postavljeno 1. ferbrara 2011. *Citiran tekst Slobodana Divjaka „Problem identiteta i dve grupe protivnika građanske države“.
 1. as pravyich inov /Ivan Šimko.book online read and download.

*Uključena i knjiga Slobodana Divjaka Problem identiteta.

 1. Assessment of the National Investment framevork for diasporas in the Republik of Serbia. Project „Mainstreaming Migratipn into  National Development  Strategies - Global Joint Project funded by Swiss Agency for Development and Cooperation and implemented by Swiss Agency for Development and Cooperation and implemented by IOM ang UNDP. Izdanje The United  Nations Development Programme (Program UN za razvoj), Beograd, maj 2017. Glavni autor Mirko Pavlović; saradnici Rijad Megeb I Nikola Makijević.

*Citirana knjiga Slobodana Divjaka Problem identiteta.

 1. Fukujama je video dalje - moj nedeljnik (13. 8. 2017).

*Citiran predgovor Slobodana Divjaka za knjigu Kraj istorije i poslednji čovek.

 1. Kratki rezovi – dnevni list Danas/kultura (11. jul 2007).
 1. Univerzitet u Tuzli – Pravni fakultet. Izvedbeni program drugog ciklusa studija (sa primjenom od akademske 2016/2017 godine). 2. Država i suverenitet: u obaveznu literaturu uključen tekst J. Habermasa Građanstvo i nacionalni identitet iz zbornika Nacija, kultura i građanstvo čiji je priređivač, pisac predgovora i prevodilac Slobodan Divjak.
 1. Univerzitet u Tuzli – Pravni Fakultet. Izvedbeni program drugog ciklusa studija (akademska 2016/2017). Predmet: 3. Savremena multikulturna društva: u obaveznu literaturu uvršćen zbornik Nacija, kultura i građanstvo čiji je priređivač, pisac predgovora i prevodilac Slobodan Divjak.
 1. Univerzitet u Tuzli – Pravni fakultet. Izvedbeni program drugog ciklusa studija (akademska 2016/2017). Predmet: 3. Savremena multikulturna društva: u obaveznu literaturu uvršćen tekst Dallmayr, F.Demokratija i multikulturalizam iz zbornika Nacija, kultura i građanstvo čiji je priređivač, pisac opsežnog predgovora Slobodan Divjak.
 1. Univerzitet u Tuzli – Pravni fakultet. Izvedbeni program drugog ciklusa studija. Predmet: 3. Savremena multikulturna društva: u obaveznu litraturu uključen tekst Dyke, Van Pojedinac, identitet država i etničke zajednice u političkoj teoriji iz zbornika Nacija, kultura i građanstvo čiji je priređivač Slobodan Divjak.  

 

 1. Karel Turza: Elementi epistemologije bioetike, Albatrosplus, Beograd, 2017. *Citirana knjiga Problem identiteta Slobodana Divjaka 2 puta.
 1. Na Tribini biblioteke SANU, Tibor Varadi je, govoreći o zborniku radova sa međunarodnog naučnog skupa Stanje i pespektive multikulturalizma, izdvojio tri saopštenja koja su, po njegovom mišljenju, najvrednija u teorijskom smislu: među njima je i „Multikulturalizam i moderno pravo“ čiji je autor Slobodan Divjak.
 1. Ivan Milenković: „Filozofija i kriza institucija“, Beton, br. 4, 13. 9. 2006.
 1. Aleksandar Divović: „Fukujama je video dalje“, 13. 8. 2017.
 1. Disertacija556hovo – Scribid Jelena V. Vasiljević, doktorska disertacija, Kultura i građanstvo – antropološka perspektiva, Filozofski fakultet u Beogradu, Beograd 2014.
 1. Katalog knjiga na kompakt diskovima – Savez slepih Srbije.

*Uvršten Rečnik osnovbih termina filozofije politike.

 1. HulkProxy – Scribid. U okviru ovog izbora nalazi se i tekst Slobodana Divjaka na pdf.
 1. Manuscripts American books online – uvrštena knjiga Slobodana Divjaka Problem identiteta.
 1. Forum za sigurnosne studije, znanstveni godišnjak, Fakultet političke znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Centar za međunarodne i sugurnosne studije, God 1, br.1, 2017. Danijela Vuković Ćalasan: „Politika Multikulturalizma i politička participacija Roma u Crnoj Gori“.

*Citirana knjiga Slobodana Divjaka Problem identiteta.

 1. East Europe Report – Defence Technical Information Center, 21. mart 1985. (Izdavač Superintendent of Documents U.S. Government Printing Office, Washington). *Citat iz knjige Slobodana Divjaka Roba i revolucija.
 1. East Europe report – Defence Tehnical Information Center, 30. avgust 1983. (Izdavač: Superintedent of. Documents. U.S. Goverment Printing Office, Washington). *Citat iz knjige Slobodana Divjaka Roba i revolucija.

459a. Catalog Record: Nacija, kultura i građanstvo/Hathi Trust Digital Library (knjiga Slobodana Divjaka)

 1. Nataša Rajić: Odnos parlamenta i ustavnog suda u ostvarivanju i zaštiti ustavnosti zakona, doktorska disertacija, Beograd. 2017, Pravni fakultet Univerzitetaa u Beogradu (mentor Vladan Petrov).

*Dva citata iz predgovora Slobodana Divjaka za knjigu Norberto Bobio Liberalizam i demokratija, Zavod za udžbenike, Beograd, 1995.

 1. Tamara Novović: Fihte i romantičari Jene: savremena razmatranja na temu međusobnih odnosa i uticaja, doktorska disertacija, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu (mentor Drago Đurić), Beograd 6. 6. 2017.
 1. Miodrag R, Đorđević: „Suverenitet u stvarnom i pisanom ustavu“, Politika, 5. 10. 2017.

463.Miloš Ković: „Kosovski zavet je subverzivna ideja“, Politika,  9. 10. 2017.

 1. 12DivjakS Ser – Scribid. Na dati sajt postavljen tekst Slobodana Divjaka „Kulturno-etnički i politički identitet“ iz zbornika Revolucija i poredak.
 1. Kultura laži - Sećanja na budućnost/ Prevrat. 28. maj 2011.
 1. Radoslav Pejanović: „Vojvođanska kolonizacija i evolucija nacionalne kulture“, Medijski dijalozi, godina IX, br. 25, Podgorica novembar 2016.

*Citirana knjiga Slobodana Divjaka Problem identiteta.

 1. Google books. Uvršten zbornik „Moderno čitanje Kanta“ (priređivači Slobodan Divjak i Ivan Milenković) za koji je opširan predgovor napisao Slobodan Divjak.
 1. Union europeene online – booktoday.ru

*Uključeno delo Slobodana Divjaka Nacija, kutura i građanstvo

 1. Glasnikove knjige, Vreme, br. 997, 11. 2. 2010.

*U tekstu objavljenom u navedenom nedeljniku dva puta citiran predgovor Slobodana Divjaka napisan za knjigu Kostasa Duzinasa Ljudska prava i imperija.

 1. Nenad Daković: „Irvin Jalom: Krvnik ljubavi i ostale patološke novele“, Helsinška povelja, br. 171-172, januar-februar, 2013.

*Autor kritikuje stavove Slobodana Divjaka o Ničeu iznete u knjizi Teror uma ili teror nad umom. Pomenut 2 puta.

 1. Rade Kuzmanović: Košulja, Čigoja štampa, Beograd 2005.
 1. Hegel1. doc - Scribid
 1. Zloupotrebe borbe za ljudska prava – Vesti online.

*Predgovor Slobodana Divjaka za knjigu Kostasa Duzinasa Ljudska prava i imperija citiran tri puta.

 1. Etnologija i antropologija/Univerzitet u Beogradu

*Odeljenje za etnologiju i antropologiju uvrstilo je knjigu Slobodana Divjaka Nacija, kultura i građanstvo u opštu obaveznu literaturu.

 1. Fractal fast book online – isbnplus.ru

*Uključena knjiga Slobodana Divjaka Antej i Ahasfer.

 1. Borec, revija za zgodovino, antropologio in književnost, br. 672-675, revija-borec.si/ebook/borec_676-680­_z.pdf

*Citat na slovenačkom jeziku  iz knjige Slobodana Divjaka Roba i revolucija

 1. Dragan Simić: Biografije uživo – od Slobodan Jovanovića do danas.

*Slobodan Divjak pomenut 3 puta.

 1. Sajt Srpskog sociološkog društva, 15. 11. 2015. Prikaz rasprave o knjizi Zorana Vidojevića Porazi i alternative, pomenut deo izlaganja Slobodana Divjaka
 1. Virtuelna knjižnica Slovenije. Preneta rasprava o temi Filozofski angažman i kriza (I i II deo) u kojoj je učestvovao i Slobodanan Divjak (časopis Treći Program Radio-Beograda, leto 1988).
 1. Helfta books online.

*Uključena knjiga Slobodana Divjaka Antej ili Ahasfer.

 1. Milenko Bodin: „Sto godina destruktivne utopije“. Osvrt na okrugli sto Sto godina od oktobarske komunističke revolucije održan u okviru međunarodne naučne konferencije Pravoslavlje i nauka (Beograd, 23. – 25. 10. 2017.)
 1. Mirko Mlakar, Lino Veljak: „Istraživanje povjesti srpske filozofije“, Sveučilište u Zagrebu. Pregledni članak UDK 1:94(497.11) (045), primljeno 19. 12. 2016.
 1. Létük, (časopis na mađarskom jeziku), 1983, mart-april, br. 2.

*Citirana knjiga Slobodana Divjaka Roba i revolucija.

 1. Miroslav Keveždi: „O političkoj eshatologiji kulturne raznolikosti“.

*Pomenut Slobodan Divjak; www.academia.edu.

 1. Veljko Milić: „Kolektivna prava nacionalnih zajednica u AP Vojvodini – uslovi za jednu definiciju“ u: Nacionalni saveti u Srbiji i njihovo delovanje, zbornik radova, uredili Duško Radosavljević, Eva Vukašinović, Miroslav Kevždi, Zavod za kulturu Vojvodine, Novi Sad 2013.

*Članak „Nacija, kultura i građanstvo“ Slobodana Divjaka pomenut 2 puta.

 1. Novo Tomić: „Vreme kršenja normi“, osvrt na početak rada 7. Međunarodne filozofske škole Feliks Romuliana 2007, Večenje novosti, 29. jul 2006.

*Direktor škole Slobodan Divjak.

 1. Slobodan Divjak: „Srbija i tiranija većine“, NIN, 7. 12, 2017, Deo referata napisanog za međunarodni skup Strategije razvoja malih zemalja (Banja Luka 16. i 17. novembar 2017 – organizatori SANU i Akademija nauka i umjetnosti RS).
 1. Tatjana Divjak pdf merge – iarabic. „28. oktobar 2018“.

*Navedena knjiga Slobodana Divjaka Problem identiteta.

 1. Marinko M. Vučinić: „Tiranija većine u Narodnoj skupštini“, sajt Nove srpske političke misli, utorak, 19. decembar.

*Citirano mesto iz Divjakovog referata „Spoljašnji i unutrašnji uslovi razvoja Srbije“ (sa međunarodnog skupa koji su organizovali SANU i Akademija nauka i umjetnosti RS u Banja Luci 16. i 17, novembra), a čiji su delovi objavljeni u nedeljniku NIN  7. 12. 2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 1. Vlasta Sikimić, Andrea Berber Contemporary Challenges in Moral and Legal Treatment of Animals, Belgrade Philosophical Annual/ Filozofski godišnjak 29/2016, Institut za filozofiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 1. Jelena Petković i Nikola Božilović, Kulturni identiteti i nacionalne raznolikosti, Univerzitet u Nišu, Godišnjak za sociologiju, godina XII/16 (2016)
 1. Darko Suvin The Economico-political Prospects of Boris Kidrič:  A Betrayed disalineation. Posted on 20 May, 2015.
 1. Theologie politique - idRef, 15. maj 2017. U spisak knjiga iz navedene oblasti uključena i knjiga Slobodana Divjaka Tradicionalini esencijalizam i pluralizam - društvo, država, hrišćanstvo
 2. Stanko Vlaški Hegelova kritika romantičarskog pojma nacije, doktorska disertacija, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Odske za filozofiju, Novi Sad, 2018. Dva puta citiran Zbornik Moderno čitanje Kanta koji su uredili Slobodan Divjak i Ivan Milenković, dok je Divjak Slobodan napisao iscrpan predgovor.
 3. Vladimir Đurđević Mogućnost autonomije u savremenom svetu, Hereticus, 3/4 2017.
 4. Sofija Mojsić The Philosophical Aspects of the Concept of the Human Identity, Hereticus, 3/4 2017. U tom tekstu autorka ističe: „U ovom radu ću polazteći od fundamentalnih filozofskih uvida Kanta i Hegela, doprinosa Habermasa i mihaila Markovića i razrada Slobodana Divjaka“, Slobodan Divjak citiran 11 puta, od njegova knjiga Problem identiteta 9 puta.
 5. Vuleta Ivana (Ne)održivost koncepta statusa građanstva: perspektiva multikulturalizma, Univerzitet u Beogradu, FPN, WWW.fpn,bg..ac.rs/.../4 -Vuleta_neodrživost koncepta statusa građanstva
 6. 498. tvrđa, časopis za teoriju, kulturu i vizuelne umetnosti; Hrvatsko društvo pisaca, Zagreb, 1-2, 2016. Objavljen tekst Ivana Milenkovića: Podrijetlo vrijednosti: Machiavelli versus Kant u kojem se pominje izvrsna knjiga Slobodana Divjaka
 7. Bibliografia per anno Pubblicacione (ordinato per autore), A ryomento: 1999 (4 di 6). Uključena i knjiga S. Divjaka Tradicionalni esencijalizam i pluralizam.
 8. Leksikon podunavskih Hrvata – Bunjevaca i Šokaca, Hrvatsko akademsko društvo, Subotica 2010. U oderednici Identitet navedena knjiga S. Divjaka Problem identiteta.
 9. Slobodan Antonić Srbiji se sprema sudbina poput Indonezije, Web-Tribune.com. Postavljeno 21 marta 2018
 10. https:/ /vdocuments.site. Postavljeno 15 februara 2018. Najava nove knjige Slobodana Divjaka Um, nasilje i sloboda u kojoj se objavljuju njegove Uvodne napomene.
 11. Radovan Pejanović, Univerzitet u Novom Sadu, Vojvođanska kolonizacija i evolucija nacionalne kulture u International Journal of Scholarly Papers for Media and Society, Media dialogues, vol. 9, No. 3, 2016. Citirano delo Slobodana Divjaka Problem identiteta.
 12. Nebojša Krstić on twiter, 6. Juna 2018. Slobodan Divjak piše u Online Danas o mahinacijama pri izboru novih akademika u SANU. Vrlo zanimljivo štivo.
 13. Potrtal Qoshe preneo iz Danasa Divjakovu polemiku Babo i stričevi u SANU: 6.6.2018.

  505.   Qoshe preneo Divjakov tekst iz Danasa Kad Informer hvali akademika: 27. 9. 2018.

Name of the course: Multiculturalism and democracy: Ivana Spasić and Nikola Beljinac. Literatura Slobodan Divjak Nacija, kultura i građanstvo, Službeni list SRJ, Beograd, 2002, pp.303-323; 35-47

 1. Miomirka Lučić, Vrijednosno utemeljenje kulturnog identiteta u postsocijalističkom periodu na primjeru Crne Gore, doktorska disertacija, Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Nikšić 2016. Knjiga Slobodana Divjaka Prroblem identiteta citirana 16 puta.

   

2024  Slobodan Divjak