Direktor Međunarodne filozofske škole FELIX ROMULIANA Slobodan Divjak

fr logo

MEĐUNARODNA FILOZOFSKA ŠKOLA

FELIX ROMULIANA

ZAJEČAR

 

Neposredni povod za pokretanje Filozofske škole „Feliks Romulijana“ bio je u iskrenom interesovanju dela zaječarske inteligencije za filozofiju. Zaječar spada u one ređe sredine koje su male ali intelektualno radoznale i duhovno kultivisane, nepomirljive sa svojom „odsečenošću“ od velikih kulturnih centara. O tome dovoljno govori podatak da je zaječarsko „čitalište“ još šezdesetih godina devetnaestog veka, bilo pretplaćeno na preko 20 evropskih novina i da su iz ove sredine potekle ličnosti od značaja za nacionalnu, društvenu i kulturnu istoriju: Svetozar Marković, Nikola Pašić, Zoran Radmilović i mnogi drugi. Prvi saziv LETNJE FILOZOFSKE ŠKOLE Felix Romuliana je održan jula 1993. godine, kada je konstituisan i Savet Škole, koji je za svog predsednika izabrao akademika Mihajla Đurića.

Posle šest godina uspešnog rada, 1999. godine dolazi do prekida rada škole, a njen rad je obnovljen 2006. godine. Zahvaljujući tome, Zaječar je, kao jedan od najuglednijih intelektualnih i kulturnih centara u Srbiji, ponovo postao domaćin studentima filozofskih fakulteta, profesorima filozofije u srednjim školama i najistaknutijim filozofskim teoretičarima iz zemlje i inostranstva. Organizatori nastoje da pomenuta institucija nadiđe domaće okvire i stekne međunarodni ugled, tako što se u okviru Škole vodi dijalog između istaknutih naših i stranih teoretičara povodom aktuelnih filozofskih problema, čime ona daje značajan doprinos procesu demetropolizacije i demonopolizacije intelektualnog i kulturnog života u Srbiji. Jedan od ključnih ciljeva škole je i vanfakultetsko obrazovanje studenata, profesora filozofije u srednjim školama i šire intelektualne javnosti kroz obradu tema problemskog, vanudžbeničkog karaktera o kojima se ne raspravlja u okviru redovne nastave.

Na osnovu odluke Programskog saveta, Škola snosi troškove transporta, smeštaja i ishrane za 30 stipendista – izabranih studenata filozofije univerziteta u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, Nikšiću, Istočnom Sarajevu i Banja Luci, kao i za nagrađene učesnike Konkursa za najbolji filozofski esej za studente filozofije. U okviru Edicija međunarodne filozofske škole „Feliks Romulijana“ objavljuju se nagrađena dela na Konkursu za najbolji prevodilački rad u oblasti filozofije.

pdf Slobodan Divjak - Institucionalne garancije tolerancije
Uvodno izlaganje na Međunarodnoj filozofskoj školi Felix Romuliana – Zaječar, koje  je kasnije objavljeno u časopisu Razvitak – god. 50, br. 239-240

pdf 12. Međunarodna filozofska škola Felix Romuliana 2011. Zaječar
Obrazloženje teme: Tolerancija i njene granice

pdf 13. Međunarodna filozofska škola Felix Romuliana 2012. Zaječar
Obrazloženje teme: Sekularizacija i repolitizacija religije

pdf 14. Međunarodna filozofska škola Felix Romuliana 2013. Zaječar
Obrazloženje teme: Strah od stranca, politika, kulturna tradicija

pdf 15. Međunarodna filozofska škola Felix Romuliana 2014. Zaječar
Obrazloženje teme: Otvorenost i zatvorenost - jezik, kultura i nacija

2024  Slobodan Divjak